Wat is de betekenis van buitenlands vonnis?

1973
2020-11-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

buitenlands vonnis

buitenlands vonnis - vonnis in het buitenland geveld. In Nederland kan een beslissing, gegeven door de rechter van een vreemde staat, slechts in Nederland uitvoerbaar zijn hetzij krachtens een verdrag met de betrokken staat, hetzij krachtens de Ned. wet. Tenuitvoerlegging is pas mogelijk na daartoe verkregen verlof (exequatur) van de Ned. rechter (...

Lees verder