Wat is de betekenis van buitengewoon?

2019
2021-01-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

buitengewoon

buitengewoon - Bijvoeglijk naamwoord 1. van het normale afwijkend Dit was echt een buitengewone actie. 2. in hoge mate Er was buitengewone interesse voor. buitengewoon - Bijwoord * heel, erg, bijzonder ...

Lees verder
2018
2021-01-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

buitengewoon

buitengewoon - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: bui-ten-ge-woon 1. meer dan gewoon, boven het gemiddelde ♢ ze is buitengewoon mooi 2. voor een speciale groep en apart ♢ een school voor buitengew...

Lees verder
1973
2021-01-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

buitengewoon

buitengewoon - (het accent wisselt), bn. en bw., 1. wat van het gewone, van de regel afwijkt: een man; de buitengewone uitgaven, buitengewone dienst (van de begroting), betreffende de niet jaarlijks terugkerende posten; — hoogleraar, voor vakken buiten het gewone program: — onderwijs, voor kinderen die in lichamelijk en/of geestelijk op...

Lees verder
1950
2021-01-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Buitengewoon

bn. bw. (...woner, -st), 1. wat van ’t gewone, van de regel afwijkt: een buitengewoon man; de buitengewone uitgaven; adjudant in buitengewone dienst; buitengewoon hoogleraar, voor vakken buiten het gewone program; buitengewoon onderwijs, voor abnormale kinderen; — als bw.: ’t is buitengewoon heet; 2. b...

Lees verder
1898
2021-01-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Buitengewoon

BUITENGEWOON, bn. bw. (...woner, -st), wat van ’t gewone afwijkt: een buitengewoon man; de buitengewone uitgaven; adjudant in buitengewonen dienst; 't is buitengewoon heet; — meer dan gewoon, ongemeen, niet alledaagsch buitengewone talenten.

Lees verder
1898
2021-01-25
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Buitengewoon

zie Bijzonder.