Wat is de betekenis van buik?

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

BUIK

(2000+) acron. onder minnaars: 'broek uit, ik kom'. Vooral populair onder soldaten. Vgl. Eng. slang: B.U.R.M.A.: be upstairs (undressed) ready my angel. • Hij had een lief en iedere keer als hij verlof kreeg, stuurde hij haar een telegram. Er stonden maar vier letters op: B.U.I.K. Buik, ja, buik. Weet er iemand wat die lette...

2024-06-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

buik

buik - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie) het onderste deel van de voorkant van de romp van mens of dier dat van boven door het middenrif en van onderen door de bekkengordel begrenst is Mijn dochter heeft de laatste tijd soms pijn in haar buik. 2. (natuurkunde) plaats waar een golf- of tri...

2024-06-25
Jargon & Slang van Soldaten

Marc De Coster (2017)

Buik

Buik - uit zijn buik huilen: urineren. Zie buiksnuiten . Voor zijn gevoeg doen gebruikt men de uitdrukking aan zijn bruine trui breien; de volkstaal kent hiervoor ook nog de zegswijze de rug snuiten. . . . enje stond al met je lul inje hand tegen een pisang of een ander won­ derlijk opgroeisel uitje buik te huilen. - Jan Wolkers, De walgvogel (197...

2024-06-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

buik

buik - zelfstandig naamwoord 1. het zachte middelste deel van het lichaam ♢ ik heb pijn in mijn buik 1. schrijf maar op je buik [je krijgt je zin niet] 2. baas in eigen buik zij...

2024-06-25
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

buik

De voorkant van de romp, van de onderkant van je ribbenkast tot iets onder de navel. In de buik zitten alle organen die helpen bij de spijsvertering (maag, darmen, galblaas, lever, alvleesklier enz.). Verder zitten er de nieren, de milt en bij de vrouw ook de inwendige geslachtsorganen. Doordat de buik veel ruimte heeft, kan die gemakkelijk groter...

2024-06-25
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Buik

De ‘keuken’ van het lichaam, waarin - in overdrachtelijke zin - de belevenissen van het dagelijkse leven worden verwerkt en verteerd. Soms zijn dromen over een volle buik ook een waarschuwingsteken, dat ons meedeelt dat we ons moeten matigen. De buik kan ook een seksuele betekenis hebben. (Zie ook ‘Maag’).

2024-06-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Buik

1. dat mag hem de - niet rimpelen,dat mag geen invloed hebben op de gang van zaken. Verouderde soldatenuitdr. (Ned.-Indië). Variant van dat kan de pet niet drukken. 2. een - met benen hebben,gezegd van een ongehuwd meisje dat moet bevallen. Deze slanguitdr. is al erg oud; ze dateert uit de 16de eeuw. Ook in het Fries: de buk fol bienen, deskirt- te...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

buik

Het WNT kent als vloek bij Bacchusbuik!, maar uitsluitend uit een zestiende-eeuws toneelstuk. Het blasfemische zit hem in het zweren ‘bij de buik van de god van de wijn, Bacchus’.