Wat is de betekenis van Bugenhagen?

1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bugenhagen

Johann, bijg. dr.Pomeranus, Duits hervormer, *26.6.1485 Wohin, ♱20.4.1558 Wittenberg. Bugenhagen werd in 1525 hoogleraar te Wittenberg. In hetzelfde jaar zegende hij Luthers huwelijk in. Hij nam deel aan de avondmaalstrijd met een fel geschrift tegen Zwingli (1525), aan de bijbelvertaling van Luther en diens bijbelvertaling in het Platduits (Lü...

Lees verder
1933
2022-08-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bugenhagen

Bugenhagen - Johann, naar zijn geboorteland Doctor Pomeranus genoemd, strijder voor het Lutheranisme. * 1485 te Wollin bij Stettin, † 1558 te Wittenberg. Na zijn priesterwijding in 1509 gaf hij sinds 1517 voorlezingen over de H. Schrift en de Kerkvaders op de kloosterschool van Belbog (Belbuck). De lezing van Luthers „Over de Babylonis...

Lees verder
1916
2022-08-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bugenhagen

Bugenhagen - (Johann), ook dr, Pomeranus genoemd, Duitsch hervormer, geb. 1485 te Wollin, studeerde 1502 te Greifswald en werd 1503 rector der school te Treptow, waar hij in opdracht van hertog Bogislaw X de eerste geschiedenis van Pommeren schreef :Pomerania (Greifsw. 1728,nieuwe uitg. van Vogt, Greifsw. 1857). De lezing van Luthers werk over de B...

Lees verder