Wat is de betekenis van Budgetrecht?

2017
2020-10-31
Staten Generaal

Volksvertegenwoordiging van Nederland

Budgetrecht

Budgetrecht is het recht om begrotingen van de regering te wijzigen en vast te stellen.

2013
2020-10-31
Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Budgetrecht

Het budgetrecht is een recht van de Eerste en Tweede Kamer om staatsuitgaven en staatsinkomsten te beoordelen. Zij keuren de rijksbegroting en de belastingheffing goed of verwerpen de plannen. Zo wordt samen met de regering bepaald wat er uitgegeven wordt en waaraan zij het uitgeven. Op de derde dinsdag van september, ook wel bekend als Prinsjesda...

Lees verder
2000
2020-10-31
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Budgetrecht

Bevoegdheid van de Staten-Generaal om de begroting al dan niet goed te keuren.

1996
2020-10-31
Tweede Kamer

Begrippenlijst Tweede Kamer der Staten-Generaal

Budgetrecht

Recht om begrotingen van de regering te wijzigen en vast te stellen.

1992
2020-10-31
Staatsinrichting

Staatsinrichting begrippen omschreven

Budgetrecht

het budgetrecht is het recht van zowel de Tweede als de Eerste Kamer om de begroting van een minister goed te keuren of af te keuren (te verwerpen). Alleen de Tweede Kamer mag de begroting van een minister ook wijzigen. Dit budgetrecht is onderdeel van de hoofdtaak medewetgeving.

Lees verder
1992
2020-10-31
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

budgetrecht

Recht van de Staten-Generaal om wijzigingen in de begroting van een bepaald departement aan te brengen. Het kan zover gaan dat een begroting in totaal wordt verworpen.

1933
2020-10-31
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Budgetrecht

Budgetrecht - is het recht van medezeggenschap der volksvertegenwoordiging inzake heffing en besteding der openbare geldmiddelen. De regeering kan aan de staatsburgers geen geldelijke lasten opleggen, tenzij krachtens de wet, d.w.z. ze heeft daartoe de toestemming der volksvertegenwoordiging noodig. Aldus art. 175 der Ned. G. W.; art. 110, 111 en 1...

Lees verder
1928
2020-10-31
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Budgetrecht

is het recht, dat de volksvertegenwoordiging van een land heeft, om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van den staat ten slotte vast te stellen. Iedere minister maakt voor zijn eigen departement een begroting op. Zo zal de minister van Waterstaat onder andere op zijn begroting hebben staan de gelden, nodig voor de lonen van het personeel van den...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Budgetrecht

Budgetrecht - het recht van de volksvertegenwoordiging om over de staatsfinanciën te beslissen. Het Eng. woord budget is afgeleid van „bougette”, geldbuidel. Oudtijds bestond er geen scheiding tusschen de geldmiddelen van den Staat en die van den vorst (zie CIVIELE LIJST): de vorst bestreed uit zijn eigen inkomsten en die der staatsdomeinen en rega...

Lees verder
1916
2020-10-31
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

budgetrecht

budgetrecht - o., het recht van de volksvertegenwoordiging om over de staatsfinanciën te beslissen. Tot het budgetrecht wordt niet alleen gerekend de beslissing over de begroting en over de heffing van belastingen, maar ook de wijze, waarop de opbrengst daarvan zal worden besteed. Hieruit volgt weer het recht om de uitgaven te controleren. Ver...

Lees verder
1910
2020-10-31
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Budgetrecht

Budgetrecht - het recht tot het voorstellen en brengen van wijzigingen in ter overweging gelegde begrootingen en alle rechten aan de begrootingen ontleend.

Gerelateerde zoekopdrachten