Wat is de betekenis van Bruto voor netto?

2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bruto voor netto

Bruto voor netto - een prijsconditie, waarbij het brutogewicht berekend wordt tegen den vastgestelden prijs. Deze komt voor bij goederen, waarbij de verpakking ongeveer even veel waard is als de goederen, bijv. bij aardappelmeel.

2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bruto voor netto

een in de goederenhandel gewoonlijk bij goedkope waren voorkomende conditie, volgens welke bij de bepaling van de koopprijs de tarra niet van het brutogewicht wordt afgetrokken. De koper betaalt voor de emballage per gewichtseenheid dezelfde prijs als voor de goederen. Doorgaans wordt bepaald dat de tarra niet hoger mag zijn dan een zeker percentag...

2024-07-14
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Bruto voor netto

Bruto voor netto - bij goederen, die verkocht worden „bruto voor netto”, wordt de tarra niet afzonderlijk bepaald, maar de prijs berekend naar het bruto-gewicht.