Wat is de betekenis van Bruto-gewicht?

1933
2022-07-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bruto-gewicht

Bruto-gewicht - is het gewicht van de waar met inbegrip van de verpakking.

1910
2022-07-02
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Bruto-gewicht

Bruto-gewicht - het gewicht van goederen met inbegrip der emballage.