Wat is de betekenis van Brussel?

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Brussel

Brussel - Eigennaam 1. (toponiem) de hoofdstad van België Sommigen zijn bang dat Brussel te veel macht krijgt binnen de Europese Unie. Woordherkomst De oorspronkelijke naam van Brussel in de Middeleeuwen was Broekzele (in het Latijn: Broucsela, 11e eeuw), wat in de omgangstaal evol...

2023-12-06
Lexicon van het Koninklijk Huis

F.J.J. Tebbe (2005)

Brussel

Hoofdstad van België, van 1815 tot 1830 een van de residenties van de Koning der Nederlanden. Tussen 1815 en 1830 verbleef koning Willem I afwisselend in Brussel en Den Haag. In zijn kielzog reisde steeds een gevolg van circa 700 ambtenaren mee. De troonrede werd wisselend in Den Haag of Brussel uitgesproken. Na de inhuldiging tot Soeverein Vo...


Direct alle 17 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Brussel

hoofdstad van de prov. Brabant, hoofdstad van België, 32,92 km2, 141901 inw. De Brusselse agglomeratie heeft 994774 inw. De voortdurende bevolkingsdaling is vooral het gevolg van migratie, vooral naar de arr. Nijvel en Halle-Vilvoorde, waarbij het aandeel van Nijvel nog voortdurend stijgt. Het aantal vreemdelingen in de Brusselse agglomeratie...

2023-12-06
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Brussel

de hoofdstad van België, met voorsteden 1,1 milj. inwoners. Bekend door textielnijverheid en de fabricage van luxeartikelen (Brusselse kant). Het Kanaal van Boon verbindt de stad met de Schelde. Brussel is een internationaal centrum (o.a. Euromarkt en Navo-hoofdkwartier); zie Verdrag van Brussel.

2023-12-06
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Brussel

hoofdstad van het koninkrijk België. Ontstond in de onmiddellijke nabijheid van een burcht, gelegen op het St. Gorikseiland in de Zennebochten, waar reeds in 977 een kapel stond, gewijd aan de heilige Gorik. In de laatste jaren van de 10e eeuw raakten de burcht en het omringende graafschap in handen van de graaf van Leuven. De nederzetting van...

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Brussel

hoofdstad van de prov. Brabant, hoofdstad van België, 32,92 km2, 141901 inw. De Brusselse agglomeratie heeft 994774 inw. De voortdurende bevolkingsdaling is vooral het gevolg van migratie, vooral naar de arr. Nijvel en Halle-Vilvoorde, waarbij het aandeel van Nijvel nog voortdurend stijgt. Het aantal vreemdelingen in de Brusselse agglomeratie...

2023-12-06
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Brussel

voornaamste gebouwen: St. Goedele, zie gotiek – bouwkunst – België; St. Nicolaaskerk, Zavilkerk, Stadhuis, zie gotiek – bouwkunst – profane bouwkunst;, Broodhal, Gildehuizen op de Grote Markt, zie gotiek – bouwkunst – profane bouwkunst; zie rococo – België; Paleis van Justitie met koepel...

2023-12-06
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Brüssel

Brussel.

2023-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

BRUSSEL

(zie de kaarten en de platen), de hoofd- en hofstad van het koninkrijk België, tevens de hoofdplaats van de provincie Brabant, is de zetel van de voornaamste bestuurscolleges des lands, van het centraalgouvernement der Kongokolonie, van een hof van assises, een hof van appèl, een hof van cassatie, een rekenkamer, een handelsrechtbank, e...

2023-12-06
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Brussel

(Fransch: Bruxelles), hoofdst. v België en v/d prov. Brabant, m/d voorsteden (Groot-Brussel), 850 000 inw. Op de grens der taalscheiding. Metaal- en weefnijverheid, residentie v/h hof. Bezienswaardige gebouwen zijn o.a. de kerk Ste. Gudulc (12e—16e eeuw), de gebouwen a/d Groote Markt en u/d nieuweren tijd het Paleis v. Justitie.

2023-12-06
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Brussel

Brussel - in de 10e eeuw vermeld als Bruocsella („het huis in het broek”), Lat. Bruxella, Fr. Bruxelles, Eng. Brussels, D. Brüssel, hoofdstad van de provincie Brabant en van het koninkrijk België, residentie van het Hof, zetel van de regeering, van de voornaamste bestuurscolleges, Centraalgouvernement der Kongo-kolonie, de Rek...

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Brussel

1. Ligging. Brussel strekt zich uit op de oevers van de Zenne die thans zo goed als geheel overwelfd is binnen de stad. Het dichtst bij die rivier gelegen gedeelte is de benedenstad, terwijl de bovenstad, met hoogtepunt 100, zich op de hellingen van het dal in het Z.O. bevindt. Vlieghaven: Melsbroek. 2. Oppervlakte. De gemeente Brussel is 339...

2023-12-06
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Brussel

Wanneer wij, Nederlanders, naar de Belgische hoofdstad reizen, komen we gewoonlijk aan de „Noorderstatie” aan. Alleen als we een trein hebben, die doorgaat naar Parijs, kan het ons gebeuren, dat we aan de „Zuiderstatie” aankomen. Zodra we het Noorderstation verlaten hebben, komen wij in de gewone grotestadsdrukte. Trams en b...

2023-12-06
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Brussel

Brussel - (Bruxelles), hoofdstad van het koninkrijk België en van de prov. Brabant. De stad bestaat uit het oude B. (176.000 inw.), omgeven door de voorsteden Laeken (38.000 inw.), Schaerbeek (90.000 inw.) in het N.; St.-Josse-ten-Noode (32.000 inw.) in het O.; Ixelles (82.000 inw.) en Etterbeek (35.000 inw.) in het Z.O.; St.-Gilles (67.000 inw.),...

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Brussel

(Fr.: Bruxelles), hoofdstad van België en van de prov. Brabant, aan de overgang van het Brabants plateau in de Vlaamse Laagvlakte, 32,91 km2, 153400 inw. Sinds 1963 is Brussel het centrum van een afzonderlijk arr. Brussel-Hoofdstad, bestaande uit 19 gemeenten, 161,66 km2, 1,1 mln. inw. Deze gemeenten, die deelnemen in een agglomeratieraad die...

2023-12-06
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Brussel

(fr. Bruxelles; duitsch Brüssel; eng. Brussels). Hoofdstad van het koninkrijk België en van de provincie Brabant, voorheen hoofdstad der Oostenrijksche, vroeger Spaansche Nederlanden, is gelegen in het centrum des lands, onder 50c 51' 10" N.B. en 4° 22' 13" O.L. van Gr., 15 meter boven zeespiegel, aan de grootendee...

2023-12-06
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Brussel

fr. Bruxelles, nieuw-lat. Bruxcllce, hoofd- en residentie-stad van het koningrijk België, aan de rivier de Senne en het Schelde-kanaal,waardoor het in gemeenschap staat met Antwerpen en de Noordzee, heeft drie spoorweg-stations (Noorder-, Zuider- en Luxemburgschen spoorweg), telde 1860 (1 Jan.) 170,000 inw., met inbegrip van de voorsteden of f...