Wat is de betekenis van Bruno van Keulen?

1955
2023-02-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BRUNO VAN KEULEN

(ca. 1035-1101), heilige, stichter van de orde der Kartuizers, vanaf 1057 kanunnik en bestuurder van de Domschool te Reims, trad krachtig op tegen de simonistische aartsbisschop van Reims. Zelf als candidaat voor de zetel van Reims voorgedragen werd hij monnik bij St. Robertus in Molesme. In 1084 vestigde hij zich met zes gezellen in de bergen in d...

Lees verder
1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bruno van keulen

Bruno van keulen - Heilige en Ordestichter; * ca. 1035, ✝ 1101. Feestdag 6 October. De H. Bruno werd te Keulen geboren uit een aanzienlijke familie. Volgens de overlevering was dit het geslacht Hartenfaust. Op jeugdigen leeftijd zond men hem op de toenmaals beroemde Domschool te Reims. Waarschijnlijk is hij omstreeks 1049 voor verdere studie naar P...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Bruno van Keulen

('bru:no) hertog van ➝ Lotharingen.

1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bruno van Keulen

Bruno van Keulen - heilige, 1040—1101, was kanunnik der Domschool te Keulen en kanselier te Rheims, maar zonderde zich in 1084 af in een bergkloof te Chartreuse bij Grenoble en werd de stichter van de orde der Karthuizers. Hij overl. in Calabrië, waar hij in 1091 een nieuw Karthuizer klooster had gesticht. Zijn feestdag is de 6e Oct.