Wat is de betekenis van Brunet (Jacques Charles)?

1916
2021-05-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Brunet (Jacques Charles)

Brunet (Jacques Charles) - Fr. bibliograaf, geb. te Parijs 1780, overl. aldaar 1866. Hij was eerst werkzaam in den boekhandel zijns vaders, dien hij in het bestuur der zaak opvolgde. Daarna verliet hij den handel en wijdde zich aan het houden van boekenveilingen, waarvoor hij de catalogi bewerkte. Hierdoor verwierf hij een zeer uitgebreide kennis v...

Lees verder
1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Brunet (Jacques Charles)

Brunet, een Fransch boekhandelaar en uitstekend bibliograaf, werd geboren te Parijs den 2den November 1780. Hij heeft onder anderen toevoegselen uitge­geven tot de “Dictionnaire bibliographique” van Duclos, — voorts “Nouvelles recherches bibliographiques”, “Recherches bibliographiques sur les éditions de Rabelais (1852)” enz. Zijn voornaamst...

Lees verder