Wat is de betekenis van Brugse Vrije?

1982
2021-09-23
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

BRUGSE VRIJE

→ Vrije van Brugge.

1981
2021-09-23
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Brugse Vrije

naam waaronder van de 13e eeuw af tot het einde van het Ancien Régime de kasselrij Brugge bekend was. Het was de belangrijkste kasselrij in het graafschap Vlaanderen en omvatte het gebied tussen IJzer en Braakman. Brugge zelf maakte er geen deel van uit, al zetelde daar de Schepenbank, die het Brugse Vrije bestuurde. Ridders en vrije grondbe...

Lees verder
1973
2021-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Brugse vrije

naam waaronder van de 13e eeuw af tot het einde van het Ancien Régime de kasselrij Brugge bekend was. Het was de belangrijkste kasselrij in het graafschap Vlaanderen en omvatte het gebied tussen IJzer en Braakman. Ridders en vrije grondbezitters monopoliseerden het bestuur en bepaalden de conservatieve houding van het Brugse Vrije. In de loo...

Lees verder