Wat is de betekenis van BROLSMA, Reinder?

1984
2022-09-28
Nederlandse auteurs

Lexicon Nederlandse auteurs

Brolsma, reinder

(1882-1953) Ned. (Fries) schrijver van realistische romans. Zijn werk beschrijft veelal mensen in economische nood en de maatschappelijke ontwikkeling van de boerenstand. Romans o.a. De skarlún 1929 (De schavuit), Neisimmer 1931, Saté Humalda 1934 en Groun en minsken 1940 (Grond en mensen).

1958
2022-09-28
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BROLSMA, Reinder

journalist en schrijver (Stiens 23.5.1882-Lwd. 23.II.1953). Verver te Lichtaard, Akkrum, journalist te Lwd. en Goutum; sinds 1903 medewerker aan diverse tijdschriften en dagbladen. Een der vruchtbaarste Fr. schrijvers : romans, novellen, schetsen, journalistiek, toneelstukken; realist en voortreffelijk waarnemer van het boeren- en plattelandsleven,...

Lees verder