Wat is de betekenis van Broeden?

2019
2021-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

broeden

broeden - Werkwoord 1. (inerg) (dierkunde) een gelegd ei met lichaamswarmte warm houden De morinelplevier broedde vroeger niet in Nederland. 2. ~ op: (een plan) in het geheim beramen, uitdenken Synoniemen [2] beramen koesteren

Lees verder
2018
2021-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

broeden

broeden - regelmatig werkwoord uitspraak: broe-den 1. op eieren zitten tot de jongen eruit komen ♢ die kip zit te broeden 1. ergens op zitten broeden [het in stilte uitdenken] Regelm...

Lees verder
1973
2021-01-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

broeden

broeden - (broedde, heeft gebroed), ook (in sommige betekenissen alleen) broeien (broeide, heeft gebroeid), 1. het op natuurlijke of kunstmatige wijze verwarmen van eieren van vogels, waardoor de bevruchte kiem zich ontwikkelt tot een jong individu: onze kanarie broedt; kippen — 21 dagen; een kip te — zetten, op eieren zetten om die te...

Lees verder
1954
2021-01-27
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Broeden

Het onder bepaalde omstandigheden verwarmen van broedeieren, hetzij langs natuurlijke weg onder een broedhen, hetzij op kunstmatige wijze door middel van een broedmachine, met het doel uit de eieren kuikens te verkrijgen. De duur van het b. bedraagt bij kippeneieren 21 dagen; bij eendeneieren 28 dagen; bij ganzeneieren 30 à 31 dagen; bij kal...

Lees verder
1950
2021-01-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Broeden

(broedde, heeft gebroed), ook BROEIEN, (broeide, heeft gebroeid), I. overg., 1. op eieren zitten en ze zodoende verwarmen, teneinde ze te doen uitkomen : onze kanarie broedt, broeit; kippen broeden, broeien 21 dagen; een kip te broeden, broeien zetten, op eieren zetten om die te laten uitbroeden; — (fig.) onder geen hen gebro...

Lees verder
1933
2021-01-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Broeden

Broeden noemt men bij vogels het warm houden der eieren, noodzakelijk voor de ontwikkeling van het zich daarin bevindende embryo. Gewoonlijk geschiedt dit door de eieren met het lichaam te bedekken om aldus de eigen lichaamswarmte op de eieren over te brengen. Om dit beter te bereiken, vallen dikwijls bij den broedenden vogel op bepaalde plaatsen a...

Lees verder
1928
2021-01-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Broeden

In Mei leggen alle vogeltjes een ei. Dit is een heel oude wijsheid. En als ze dan in het warme nestje, dat tevoren gereed is gemaakt, de vier of vijf, acht of tien eitjes hebben gelegd, dan gaan ze er op hun gemak op zitten, om door hun lichaamswarmte de eieren te doen uitkomen. Dit noemt men broeden. Misschien heb je het in de natuur zelf wel een...

Lees verder
1916
2021-01-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Broeden

Broeden - Het mededeelen van warmte aan eieren, noodzakelijk om de in deze zich bevindende jonge kiem tot ontwikkeling te brengen. De vogels broeden hunne eieren; zij — meestal alleen de wijfjes, soms ook de mannetjes, in enkele gevallen alleen de mannetjes —, zetten zich over de eieren en deelen dezen lichaamswarmte mede, totdat de jonge dieren te...

Lees verder
1908
2021-01-27
Vivat

Schrijver op Ensie

Broeden

Het meedeelen van de lichaamswarmte bij de vogels aan hunne eieren (35° C.), waardoor de kiem der jonge vogels, die zich in de eieren bevindt, zich kan ontwikkelen ; het broeden bestaat uitsluitend in het meedeelen van warmte aan de eieren, is dus geheel werktuigelijk, en kan ook kunstmatig geschieden. Zie Vogel.

1898
2021-01-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Broeden

BROEDEN, (broedde, heeft gebroed), ook BROEIEN, (broeide, heeft gebroeid), op eieren zitten en ze zoodoende verwarmen, teneinde ze te doen uitkomen onze kanarie broedt, broeit; kippen broeden, broeien 21 dagen; eene kip te broeden, broeien zetten, op eieren zetten om die te laten uitbroeden; — (fig.) onder geen hen gebroeid zijn, zich niet ge...

Lees verder
1870
2021-01-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Broeden

De vogels leggen eijeren, waarin de kiemen van jonge vogels besloten zijn, welke door de ligchaamswarmte van de eijer-leggende vogels tot ontwikkeling gebragt moeten worden. Bij een gewonen warmte­graad blijven die kiemen langen tijd in onveranderden toestand hare vatbaarheid voor ontwikkeling behouden. Doch zoodra deze laatste begonnen is, moet zi...

Lees verder