Wat is de betekenis van Bridge (kaartspel)?

1933
2021-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bridge (kaartspel)

Bridge (kaartspel) - een uit whist ontstaan kaartspel, gespeeld als auction-bridge (Engeland, Amerika) of als contractbridge (rest van Europa). Einde 19e eeuw verbreidde het spel zich vanuit Amerika en Engeland over geheel de beschaafde wereld.