Wat is de betekenis van Bray?

2024-06-13
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Bray

I 1 balken; 2 schetteren II fijnstampen of -wrijven; III 1 gebalk; 2 geschetter.

2024-06-13
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Bray

gemeente in de Belgische prov. Henegouwen, op heuvelende kleibodem (618 ha); zandgroeven, kolenmijn, landbouw. Inw. (1945) 3413. Bray wordt vermeld sedert de 13de eeuw en hoorde in de middeleeuwen onder Binche. Het werd herhaaldelijk verwoest en geplunderd in de 16de en 17de eeuw. De kerk, in barokstijl, dateert van 1776.

2024-06-13
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bray

Bray - 1° gemeente in de prov. Henegouwen, ten O. van Bergen; opp. 618 ha, 3 400 inw.; zand- en kleigrond; landbouw en steenkoolmijn; oude heerlijkheid; bezienswaardige kerk uit de 18e eeuw. 2° Een landschapje in N.W. Frankrijk tusschen Normandië en Picardië (Juragebied). Belangrijke veeteelt (kaas, boter; paarden). 3° Zeebadp...

2024-06-13
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Bray

(bre) gemeente in Henegouwen 618 ha, 3166 inw. Landbouw, steenkolenmijn.

2024-06-13
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bray

Bray, badpl. op de grens der Iersche graafsch. Dublin en Wicklow, aan de Oostkust van Ierland en aan den spoorweg Dublin—Wexford, in vruchtbare omgeving; 7400 inw.; Graanmalerijen, bierbrouwerijen, visscherij, groote veemarkten.

2024-06-13
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Bray

Onder dezen naam vermelden wij: Salomon de Bray, een Nederlandsch schilder. Hij werd geboren te Haarlem in 1597 en muntte uit als beestenschilder. Hij heeft fraaije teekeningen in zwart en rood krijt geleverd, het ontwerp gemaakt voor eene nieuwe kerk zijner geboorteplaats en een bundel “Minne­zuchtjes” uitgegeven. Hij overleed den 11den Mei...

2024-06-13
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Bray

1) landschap in het voormalige N ormandië, met de steden Gournay, Forges, Aumale en Neufchatel, vormt tegenwoordig een gedeelte van het arrondissement Neufchatel (dept. Beneden-Seine). 2) fransche stad aan de Somme, dept. Somme; 1500 inw. 3) Bray-sur-Seine, fransche stad aan de Seine, dept. Seine-Marne; 2000 inw. 4) Bray, stad in Ierland, beho...