Wat is de betekenis van Brasschaat?

2024-06-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Brasschaat

is een gemeente in de prov. Antwerpen, op vlakke zandbodem (3833 ha); heide, bossen, landbouw. Het Peerdsbos ligt grotendeels binnen zijn grenzen. Verder talrijke landgoederen, villawijken, voorname gehuchten, o.a. Heide, Donk en St Mariaburg. Inw. (1945) 15.339. Kastelen Donk, de Mik, Mishagenhof, Voshol e.a. Gemeentehuis in Vlaamse stijl, begin 2...

2024-06-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Brasschaat

gem. i/d Belg. prov. Antwerpen, 10 000 inw.

2024-06-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Brasschaat

Brasschaat - Belg. gem. in de prov. Antwerpen aan de lijn Antwerpen-Breda, 11,5 km van Antw. Opp. 3868 ha; ruim 12 000 inw. Leem- en zandgrond. Schoon aangelegde gem. met heide en bosschen omringd (Peerdsbosch 155 ha). Kaartsche- en Laarschebeken. De gemeente bestaat uit Brasschaat-Centrum (par. sinds 1852: begankenis naar St. Antonius) Brasschaart...

2024-06-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Brasschaat

(bras'scha:t) [schaat, beemd op een helling] gemeente in de provincie Antwerpen 3868 ha, 14 782 inw. Landbouw.

2024-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Brasschaat

Belg. gemeente in prov. (en arr.) Antwerpen, ten noordoosten van Antwerpen, behorend tot de agglomeratie Antwerpen, 38,33 km2, 30340 inw. Brasschaat ontstond in 1826 na afscheiding van Ekeren toen in het ‘Kempisch’ bos- en heidegebied de artillerie-oefenschool werd opgericht. Na de Eerste Wereldoorlog groeide Brasschaat uit tot een van...

Gerelateerde zoekopdrachten