Wat is de betekenis van Branding?

2024-02-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

branding

"branding" verwijst naar het proces van het creëren en beheren van een merk. Branding omvat het ontwikkelen van een unieke identiteit, waarden, visuele elementen, communicatiestrategieën en klantbeleving om het merk te onderscheiden van concurrenten en een emotionele band op te bouwen met het doelpubliek. Branding omvat verschil...

2024-02-25
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

branding

(zelfstandig naamwoord) [alg.] merkontwikkeling, vermerken - Merkontwikkeling is de strategie om een merk succesvol in de markt te positioneren.

2024-02-25
Media monitoring begrippenlijst

Clipit media (2020)

Branding

Onder branding vallen alle activiteiten en contacten met klanten om het merk anders te positioneren in de markt en die als doel hebben dat de klanten zich met het merk willen en kunnen identificeren. Oorspronkelijk komt het begrip branding van vroeger toen de dieren nog gebrandmerkt werden om aan te tonen van welke eigenaar ze waren. Na de industri...

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

branding

branding - Zelfstandignaamwoord 1. het deel van de zee, dichtbij de kust, waar de golven breken In de branding van een oceaan kun je goed surfen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van branden met het achtervoegsel -ing

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Branding

Branding is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde marketing benaming, waarmee het geheel aan activiteiten wordt aangeduid, met betrekking tot het promoten van een productfor-mule, op basis van het daaraan toeschrijven van een premium merk-imago. Zie ook: brand, brand equity, brand extention, imago, product en productformule. Bij branding i...

2024-02-25
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Branding

Branding is de keuze van de merkbenadering.

2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

branding

branding - zelfstandig naamwoord uitspraak: bran-ding 1. plaats aan de kust waar de golven met veel gespat op slaan ♢ we liepen met onze blote voeten door de branding Zelfstandig naamwoord: bran-ding de branding...

2024-02-25
Jargon & Slang van Voetballers

Marc De Coster (2017)

Branding

Branding - (Sur.) scrimmage, doelworsteling.

2024-02-25
Codebreakers

Codebreakers zijn die hard marketeers.

Branding

Branding heeft meerdere betekenissen. Een ‘brand’ als naam of symbool ter identificatie van de goederen van een verkoper en om zich te onderscheiden van andere verkopers. Personal branding, wanneer een individu zich positioneert als merk. Als er marketingactiviteiten rondom een ‘brand’ worden toegepast noemt men dit brand management. De naam brandi...

2024-02-25
Merken begrippenlijst

Henk Huizinga (2000)

branding

Eng. het merken, voorzien van een merk, het gebruiken van een merk om een product te differentiëren (te onderscheiden of herkenbaar te maken tegenover andere producten).

2024-02-25
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Branding

Breking van de golven in het zeewater. Branding ontstaat op plaatsen waar de zee ondiep wordt, zoals bij de kust, waardoor de rondcirkelende waterdeeltjes langs de bodem worden afgeremd.

2024-02-25
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

BRANDING

Het breken van golven op zee of aan een kust of oever. De golfbeweging ondergaat bij de nadering van een kust of oever verandering al naar gelang de diepte afneemt (toename van de bodemwrijving) en wordt mede beïnvloed door onderzeese obstakels zoals oeverwerken. Bij windsnelheden van 5 Beaufort (9m/sec.) en meer ontstaan witte kopjes op de to...

2024-02-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Branding

Overal waar de vrije beweging van de golven der zee wordt belemmerd, ontstaat branding, b.v. op zandbanken, aan vlakke en steile kusten of bij andere obstakels, b.v. wrakken, klippen, vuurtorens. Aan het vlakke strand slaat de golftop om ten gevolge van de geringe diepte en loopt hij als een schuimende rug tegen het strand op. Bij harde wind neemt...

2024-02-25
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

branding

reclame (maken).

2024-02-25
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

branding

(de, -en), (voetbalterm) spannende, verwarde situatie voor het doel, doelworsteling. Etym.: Vgl. WNT (1902): ‘Zeer dikwijls in fig. toepassing op gevaren ( ).’ Het geldt dan een vergelijking met de branding van de zee. Nu in deze bet. in AN veroud. Syn.: scrima, scrimage.

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

branding

breking van golwe aan seestrand; spoeling.

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Branding

s., brânning, barning.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Branding

v. (-en), 1. het branden; 2. het woelen en schuimen der golven door breken of door de botsing der aanrollende en teruggekaatste golven bij kusten en ondiepe plaatsen: de branding staat op de kust, rolt aan, slecht (gaat liggen); branding aan lij! uitroep ter waarschuwing dadelijk over stag te gaan, ter ontkoming van gevaar; in de...

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Branding

is een verschijnsel, dat aan alle kusten, niet slechts der zee, maar ook van vele meren valt waar te nemen. Er zijn twee soorten te onderscheiden: de strandbranding aan vlakke, en de klippenbranding aan steile kusten. Op vlakke stranden komt een aanrollende golf in steeds ondieper water. Daarbij neemt de golfsnelheid af, de grootte de...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

branding

v. brandingen (het woelen en schuimend breken der golven tegen het strand of op ondiepten enz.): een schip in de branding; de branding staat op de kust; een zware hevige; fig. in de geraken, in grote ongelegenheid.