Wat is de betekenis van Branding?

2019
2021-12-08
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Branding

Branding is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde marketing benaming, waarmee het geheel aan activiteiten wordt aangeduid, met betrekking tot het promoten van een productfor-mule, op basis van het daaraan toeschrijven van een premium merk-imago. Zie ook: brand, brand equity, brand extention, imago, product en productformule. Bij branding i...

Lees verder
2019
2021-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

branding

branding - Zelfstandignaamwoord 1. het deel van de zee, dichtbij de kust, waar de golven breken In de branding van een oceaan kun je goed surfen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van branden met het achtervoegsel -ing

Lees verder
2018
2021-12-08
Clipit media monitoring

Media monitoring

Branding

Onder branding vallen alle activiteiten en contacten met klanten om het merk anders te positioneren in de markt en die als doel hebben dat de klanten zich met het merk willen en kunnen identificeren. Oorspronkelijk komt het begrip branding van vroeger toen de dieren nog gebrandmerkt werden om aan te tonen van welke eigenaar ze waren. Na de industri...

Lees verder
2018
2021-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

branding

branding - zelfstandig naamwoord uitspraak: bran-ding 1. plaats aan de kust waar de golven met veel gespat op slaan ♢ we liepen met onze blote voeten door de branding Zelfstandig naamwoord: bran-ding de branding...

Lees verder
2017
2021-12-08
Jim Emanuels

Partner at Tacstone and professor at RUG

Branding

Branding is de keuze van de merkbenadering.

2017
2021-12-08
Voetballers

Jargon & Slang van Voetballers

Branding

Branding - (Sur.) scrimmage, doelworsteling.

2015
2021-12-08
Codebreakers

Codebreakers zijn die hard marketeers.

Branding

Branding heeft meerdere betekenissen. Een ‘brand’ als naam of symbool ter identificatie van de goederen van een verkoper en om zich te onderscheiden van andere verkopers. Personal branding, wanneer een individu zich positioneert als merk. Als er marketingactiviteiten rondom een ‘brand’ worden toegepast noemt men dit brand management. De naam brandi...

Lees verder
1993
2021-12-08
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Branding

Breking van de golven in het zeewater. Branding ontstaat op plaatsen waar de zee ondiep wordt, zoals bij de kust, waardoor de rondcirkelende waterdeeltjes langs de bodem worden afgeremd.

1982
2021-12-08
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

BRANDING

Het breken van golven op zee of aan een kust of oever. De golfbeweging ondergaat bij de nadering van een kust of oever verandering al naar gelang de diepte afneemt (toename van de bodemwrijving) en wordt mede beïnvloed door onderzeese obstakels zoals oeverwerken. Bij windsnelheden van 5 Beaufort (9m/sec.) en meer ontstaan witte kopjes op de to...

Lees verder
1981
2021-12-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Branding

Overal waar de vrije beweging van de golven der zee wordt belemmerd, ontstaat branding, b.v. op zandbanken, aan vlakke en steile kusten of bij andere obstakels, b.v. wrakken, klippen, vuurtorens. Aan het vlakke strand slaat de golftop om ten gevolge van de geringe diepte en loopt hij als een schuimende rug tegen het strand op. Bij harde wind neemt...

Lees verder
1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Branding

v. (-en), 1. het branden; 2. het woelen en schuimen van de aanrollende en teruggekaatste golven bij kusten en ondiepe plaatsen: de branding staat op de kust, rolt aan, slecht (gaat liggen); branding aan lij!, uitroep als waarschuwing dadelijk overstag te gaan, ter ontkoming aan gevaar; in de branding raken, in grote verlegenheid. Brandingsgolven...

Lees verder
1952
2021-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Branding

s., brânning, barning.

1950
2021-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Branding

v. (-en), 1. het branden; 2. het woelen en schuimen der golven door breken of door de botsing der aanrollende en teruggekaatste golven bij kusten en ondiepe plaatsen: de branding staat op de kust, rolt aan, slecht (gaat liggen); branding aan lij! uitroep ter waarschuwing dadelijk over stag te gaan, ter ontkoming van gevaar; in de...

Lees verder
1937
2021-12-08
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

branding

v. brandingen (het woelen en schuimend breken der golven tegen het strand of op ondiepten enz.): een schip in de branding; de branding staat op de kust; een zware hevige; fig. in de geraken, in grote ongelegenheid.

1933
2021-12-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Branding

breken der zeegolven a/d kust onder invloed v. wind en getij.

1933
2021-12-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Branding

Branding - ontstaat, wanneer de golven van de zee of van een groot meer tegen de kust loopen. Is de kust steil met diep water in de onmiddellijke nabijheid, dan ontstaat, echter alleen als de golven met groote kracht tegen de kust oploopen, de klippenbranding. Bij aflandschen wind of kalm weer is de b. niet merkbaar, de teruggekaatste golven interf...

Lees verder
1928
2021-12-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Branding

is tegelijkertijd iets prachtigs en iets vreselijks. Het is op ons strand het breken van de zeegolven eén eindje van de kust, daar waar de zee niet meer diep genoeg1 is en de golven van de zee op het zand dus breken en omslaan. Deze branding ontstaat door allerlei samenwerkende oorzaken: door eb en vloed, door de luchtstromingen en door den...

Lees verder
1916
2021-12-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Branding

Branding. - Hiervan zijn in hoofdzaak twee soorten te onderscheiden, n.l. de branding tegen klippen, steile rotswanden en alleenstaande rotsen en de branding op het vlakke strand. Loopen bij harden wind de golven, welke alsdan eene groote snelheid hebben, tegen steile kusten of rotsen op, dan kunnen van die golftoppen groote massa’s water in de hoo...

Lees verder
1898
2021-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Branding

BRANDING, v. (-en), het branden; het woelen en schuimen der golven, ontstaande door de vereeniging der aanrollende en terugkaatsende golven, bij de kusten en op ondiepe plaatsen; de branding staat op de kust, rolt aan, slecht (gaat liggen); — branding aan lij! uitroep ter waarschuwing dadelijk over stag te gaan, ter ontkoming van gevaar.

Lees verder
1898
2021-12-08
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Branding

zie Deining.