Wat is de betekenis van Brabant?

2019
2021-06-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Brabant

Brabant - Eigennaam 1. voormalig hertogdom in het zuiden van het huidige Nederland en het noorden en midden van het huidige België 2. (geschiedenis) (toponiem: provincie) voormalige Belgische provincie, die in 1995 is opgedeeld in het Nederlandstalige Vlaams-Brabant, het Franstalige Waals-Brabant en het tweetalige Brussels hoofdstad|H...

Lees verder
1981
2021-06-23
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Brabant

een van de negen Belgische provincies, in het midden deslands. Hoofdstad Brussel. Een gebied van akkerbouw en veeteelt (paarden- en varkensfokkerij). Bekend is ook het kantklossen (Brusselse kant); zie ook Noord-Brabant.

Lees verder
1980
2021-06-23
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Brabant

Jean Nicolaas; geb. Maastricht 3 oktober 1806, overl. aldaar 2 juli 1886. Woonde en werkte in Maastricht. Van beroep tekenleraar, tevens schilder en tekenaar van figuurstukken en stillevens.Tentoonstelling te Maastricht in 1834: studie naar Rubens; studiekoppen van een grijsaard; figuurstudies (pentekeningen); stilleven van vruchten. Sch...

Lees verder
1952
2021-06-23
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Brabant

Brabân.

1950
2021-06-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Brabant

o., provincie van Nederland (Noord-Brabant) en van België.

1933
2021-06-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Brabant

sinds 12e eeuw hertogdom i/h N. v/h tegenw. België e/h Z. v. Ned., i/d 15e eeuw, onder Philips den Goede, middelpunt v/h Bourgondische Rijk, later v/d Zeventien Provinciën. Door den Tachtigjarigen Oorlog kwam het N. deel a/d Ned., terwijl het Z. deel een onafli. hertogdom bleef, dat 1713 door Spanje aan Oostenrijk werd afgestaan en 1797 b...

Lees verder
1916
2021-06-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Brabant

Brabant - provincie van het Koninklijk België, 3300 K. M2. groot, 1.523.000 inw.. Zij vormt het middelste gedeelte van het Belgische heuvelland: een golvend landschap, vruchtbaar en dichtbevolkt; door de dalen der Geete, der Dijle en der Senne doorsneden. Voor het grootste gedeelte is het bouw- en tuinland. Ook bosschen (Forêt de Soigne) ontbreken...

Lees verder
1898
2021-06-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Brabant

BRABANT, o. vroeger een hertogdom, nu verdeeld in Noord-Brabant (Ned.) en Zuid-Brabant (België).

1870
2021-06-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Brabant

Brabant, een landschap in het midden van het Nederlandsch-Belgische laagland, was weleer een Duitsch hertogdom, in 1815 eene provincie van het koningrijk der Neder­landen, en werd bij de stichting van het koning­rijk België in 2 deelen gescheiden, namelijk in de Nederlandsche provincie Noord-Brabant en in de Belgische provincie Zuid-Brabant. Noo...

Lees verder