Wat is de betekenis van Braakmiddel?

2024-05-19
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-19
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Braakmiddel

s.n., spui-, spijdrankje (it).

2024-05-19
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Braakmiddel

o. (-en), artsenij die het braken opwekt of bevordert.

2024-05-19
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

braakmiddel

o. braakmiddelen (middel, om te doen braken).

2024-05-19
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

braakmiddel

(‘bra:k) o. (-en) Geneesk. middel om te braken.

2024-05-19
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Braakmiddel

o. (-en), (ook: emeticum), medicament dat braken opwekt; (fig.) maatregel of handeling die heftige onlustgevoelens oplevert. De traditioneel aanbevolen braakmiddelen zijn geheel in onbruik geraakt, zelfs de zgn. ipecacuanhapreparaten. Het enige effectieve braakmiddel, nl. apomorfine, mag alleen onder medisch toezicht gebruikt worden.

2024-05-19
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-19
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)