Wat is de betekenis van Braakland?

2024-05-19
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-19
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Braakland

land dat bij de vroegere landbouwmethode onbebouwd of braak bleef liggen om uit te rusten, dat dus ook geen oogst opleverde.

2024-05-19
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

braakland

akkerland dat braak (onbezaaid of onbeplant) ligt.

2024-05-19
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

BRAAKLAND

Bouwland dat een jaar lang onbebouwd blijft liggen. Het braken werd in de M.E. al in Frl. toegepast, maar nog onregelmatig: slechts als het wegens overdadig onkruid nodig bleek. Pas het tekort aan mest tengevolge van de veepest dwong in de 18de eeuw tot systematische toepassing van de braak in een tamelijk vaste vruchtwisseling, om 'uitgebouwd...

2024-05-19
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Braakland

Akkerland, dat braak ligt. In Ned. betekent dit vrijwel steeds: ongebruikt en verwaarloosd land.

2024-05-19
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Braakland

s.n., braeklân (it).

2024-05-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Braakland

o., 1. land dat braak ligt; 2. (gew.) land dat tengevolge van dijkbreuk weggespoeld is of voortdurend aan afkabbeling blootstaat; stuk van zulk land.

2024-05-19
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

braakland

o. (land, dat braak ligt; ook: stuk braakland, braakakker; gew. land, dat tengevolge van een dijkbreuk is weggespoeld of voortdurend aan afslag blootstaat).

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-19
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

braakland

o. (-en) 1 Eig. bouwland.dat braak ligt. 2. Metn. stuk daarvan.

Gerelateerde zoekopdrachten