Wat is de betekenis van Braak, menno ter?

2024-06-17
Lexicon Nederlandse auteurs

Josien Moerman (1984)

Braak, menno ter

(1902-1940 Ned. historicus en letterkundige. Promoveerde in 1928, was tot 1933 leraar en vervolgens letterkundig redacteur bij 'Het Vaderland'. Hij was een der medeoprichters van het invloedrijke literaire tijdschrift 'Forum' (1931-'35). B. was voor alles een intelligent en onafhankelijk criticus, die zich in zijn essays in...

2024-06-17
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Braak, menno ter

(1902-1940), criticus en essayist met een grote cultuurhistorische kennis, een star rationalistische levensbeschouwing en een sterk strijdvaardige natuur. Hij schreef o.a. „Het Carnaval der Burgers”, „Démasqué der Schoonheid”, „Politicus zonder Partij”, „Van oude en nieuwe christenen”.

2024-06-17
Historische figuren van de Lage Landen

Dankers en Verheul (1965)

Braak, menno ter

(1902-1940) Nederlands historicus en letterkundige. Promoveerde in 1928 op het proefschrift Kaiser Otto III, was daarna tot 1933 leraar. Sindsdien letterkundig redacteur bij Het Vaderland. In 1931 was hij een der medeoprichters van het invloedrijke literaire tijdschrift Forum (1931-35). B. was voor alles een intelligent en onafhankelijk criticus,...

2024-06-17
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BRAAK, Menno ter

(1902-1940), de vaardigste Nederlandse essayist uit de periode tussen de twee wereldoorlogen, groeide op in een typisch vrijzinnig-protestants milieu, De optimistische, wat zweverige vroomheid van die omgeving bepaalt het klimaat van het „Domineesland” waarvan hij in 1931 „Afscheid” neemt. Nietzsche, maar dan vooral de psych...

2024-06-17
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Braak, menno ter

Nederlands letterkundige (Eibergen 26 Jan. 1902 - ’s Gravenhage 14 Mei 1940), studeerde in de Nederlandse letteren te Amsterdam, waar hij in 1928 promoveerde, werkte sedert de oprichting (1924) mede aan De Vrije Bladen en stichtte het maandblad Forum (1931), dat hij tot 1936 met Du Perron en Slauerhoff redigeerde. Hij was oprich...

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Braak, menno ter

Braak, menno ter - letterkundige; * 26 Jan. 1902 te Eibergen. Oprichter en eerste leider van de Nederlandsche filmliga, promoveerde op een proefschrift over keizer Otto III, werkte sedert de oprichting (1924) mee aan De Vrije Bladen, vooral als criticus, stichtte het maandblad Forum (1931), schreef eenige romans, doch verwierf vooral bekendheid doo...

2024-06-17
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Braak, Menno ter

bra:k) Nederlands letterkundige, ° 26 jan. 1902 te Eibergen, ♰ 27 juni 1940 te 's-Gravenhage; schreef essays o. a. Het Carnaval der Burgers (1930), De absolute Film (1931). Démasqué der schoonheid (1932).

2024-06-17
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Braak, menno ter

Ned. letterkundige, *26.1.1902 Eibergen, †(zelfm.)15.5.1940 ’s-Gravenhage. Hij studeerde in Amsterdam geschiedenis en Ned. letteren en promoveerde in 1928 op de dissertatie Kaiser Otto III. Hij was enige jaren leraar en werd in 1933 redacteur letterkunde van het dagblad Het Vaderland. Hij was medeoprichter van het ‘Comité...