Wat is de betekenis van Braak liggen?

2024-05-20
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Braak liggen

gedurende enige tijd onbebouwd liggen; ook fig. gezegd van vermogens, talenten, economische mogelijkheden enz. Onder het znw. braak verstaat men oorspronkelijk het omwerken en gedurende zekere tijd onbezaaid laten van de grond (meestal gepaard met bemesting), hetgeen, telkens na een zeker aantal jaren herhaald, aan het uitgeputte bouwland weer nieu...

2024-05-20
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Braak liggen

D.w.z. gedurende eenigen tijd onbebouwd blijven liggen. Onder het znw. braak verstaat men oorspronkelijk ‘het omwerken en gedurende zekeren tijd onbezaaid laten van den grond (meestal gepaard met bemesting), hetgeen, telkens na zeker aantal jaren herhaald, aan het uitgeputte bouwland weder nieuwe kracht en vruchtbaarheid geeft’....

2024-05-20
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Braak liggen

Vroeger noemde men een akker omploegen: een akker breken. Na bepaalde tijden (meestal om de drie jaren) liet men den akker een jaar lang zoo gebroken (of braak) liggen, teneinde uitputting van den grond te voorkomen. Bij overdracht: dit terrein der wetenschap ligt nog braak, is nog niet beoefend.

2024-05-20
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

Braak liggen

vroeger en ook nu nog dialectisch : brake liggen, gedurende een tijd niet bezaaid worden, om als ’t ware weer op kracht te komen voor een nieuwe bebouwing, om uitputting te voorkomen. Waarschijnlijk is deze uitdrukking ontstaan uit te brake liggen, waarvan een enkel oud voorbeeld voorkomt, b.v. bij De Bruyn, Reizen I, 70 b: „Aldus legge...

2024-05-20
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Braak liggen

wordt gezegd van het onbebouwd blijven voor eenigen tijd van een stuk bouwgrond, een vroeger veel aangewende methode om uitgeputte gronden krachten te doen verzamelen voor nieuwe voortbrenging.

2024-05-20
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Braak liggen

gedurende enige tijd onbebouwd liggen; ook fig. gezegd van vermogens, talenten, economische mogelijkheden enz. Onder het znw. braak verstaat men oorspronkelijk het omwerken en gedurende zekere tijd onbezaaid laten van de grond (meestal gepaard met bemesting), hetgeen, telkens na een zeker aantal jaren herhaald, aan het uitgeputte bouwland weer nieu...

2024-05-20
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Braak liggen

Men geeft dien naam aan eene gesteldheid van den bouwgrond, waarin deze onbezaaid en onbepoot blijft, en alzoo rust erlangt voor eene nieuwe voortbrenging. Men onderscheidt de groene en de zwarte braak. Bij de eerste laat men den akker groen worden door allerlei opslag en onkruid, — en bij de tweede wordt hij gedurig omge­ploegd en zwart gehouden....