Synoniemen van Bouwwerk

2020-01-26

Bouwwerk

BOUWWERK, o. (-en), algemeene benaming voor alle soorten van gebouwen; ...WIJZE, v. (-n), bouwtrant.

2020-01-26

bouwwerk

Het begrip bouwwerk heeft 5 verschillende betekenissen: 1) schikking van willekeurige zaken tot een geheel met een doordachte en planmatige opbouw 2) werf waar een bouwwerk wordt uitgevoerd; bouwwerf; werf 3) verzameling van ideeën, regelingen, gebruiken, vaardigheden, organisatievormen e.d. die samen een complex samenhangend geheel vormen 4) werk dat wordt verricht om gebouwen of andere constructies zoals bruggen, tunnels, wegen, monumenten e.d. tot stand te brengen en dat in de regel wordt ui...

2020-01-26

Bouwwerk

Een bouwwerk is een andere benaming voor een gebouw. Het bestaat uit een constructie van bouwmaterialen als hout, steen en metaal en voorziet altijd in een bepaalde functie. Bij een woning staat uitdrukkelijk de functie van wonen centraal, een kantoorgebouw voorziet in de functie van werken. Gebouwen met een religieuze functie zijn onder andere kathedralen, moskeeën, synagogen en tempels. Maar ook een fabriek valt onder de gebouwen, al kan de functie van buitenaf niet altijd direct onderscheide...

2020-01-26

Bouwwerk

Bouwwerk is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee een huisvesting en (eventueel) accommodatie biedend vastgoedobject wordt aangeduid, dan wel delen of groepen van delen van dat object (de bouwdelen), waarbij die delen op enigerlei wijze forme-le, functionele, dan wel temporele samenhang vertonen, waardoor het zich als een meetbaar geheel manifesteert in de werkelijkheid, c.q. in de vorm van een afbeelding, voorstelling, of ontwerp. Zie ook: bouw, bouwen, gebouw en vastgo...

2020-01-26

Bouwwerk

Een bouwwerk is iedere constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in de grond.

2020-01-26

bouwwerk

bouwwerk - zelfstandig naamwoord uitspraak: bouw-werk 1. wat gemaakt is uit onderdelen en waar je in kunt wonen of werken ♢ dat bouwwerk heeft mijn vader nog gemaakt Zelfstandig naamwoord: bouw-werk het bouwwerk de bouwwerken het bouwwerkje

2020-01-26

bouwwerk

bouwwerk - Zelfstandignaamwoord 1. een constructie van enige omvang die verbonden is met de grond en waarin men kan wonen of werken De Branchevereniging van architectenbureaus heeft de ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee uitgeroepen tot Beste Gebouw van het Jaar. Het bouwwerk, bijna onzichtbaar in de duinen, staat volgens de jury „in de nieuwe Nederlandse traditie om te ‘bouwen met natuur’ als antwoord op de stijgende zeespiegel...

2017-12-05

Ondergronds bouwwerk

Ondergronds bouwwerk is een bouwwerk onder de grond.

2019-06-13

torens (bouwwerk)

Bouwwerk van grote hoogte in verhouding tot de doorsnede.

2019-05-30

Tijdelijk bouwwerk

Tijdelijk bouwwerk is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor een cate-gorie bouwwerken, die gekenmerkt worden door het feit, dat de voor de bouw, of aanleg, verstrekte vergunning tijdelijk van aard was. Zie ook: aanlegvergunning, bouw, bouwen, bouwwerk, tijdelijke behoefte en tijdelijke vergun-ning. Tijdelijke bouwwerken zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: •Woonketen: Ten einde te voorzien in een tijdelijke behoefte aan huisvesting. •Bouwwerke...

2019-06-08

toren (bouwwerk)

toren (bouwwerk) - Wordt gebruikt voor meestal losstaande of afzonderlijke gebouwen of andere structuren die hoog zijn in verhouding tot hun breedte. Gebruik 'torens (delen van gebouwen)' voor delen van gebouwen met muren die verticaal een aanzienlijk stuk boven de rest uitrijzen. Gebruik 'torengebouwen' voor moderne hoogbouw met een torenachtige hoofdmassa die oprijst vanaf een grotere lage basis.

2019-06-13

bovenhuizen (bouwwerk)

Woning, hoger gelegen dan de (zie) begane grond, meestal aparte huurwoning.

2019-06-13

galgen (bouwwerk)

Een galg is een stellage waarmee veroordeelden door middel van ophanging ter dood worden gebracht.

2019-06-13

werken (bouwwerk)

Verdedigingswerk van niet nader omschreven type. (Stichting Menno van Coehoorn)

2019-06-13

hutten (bouwwerk)

Hutten zijn kleine eenvoudig ingerichte woningen, van hout, leem of plaggen opgetrokken. Meestal op het platteland of in het bos. Tijdelijk, gemakkelijk verplaatsbaar verblijf voor kolonisten, ontginners, onderzoekers. De meest primitieve vorm van de houten hut is de blokhut van op elkaar gestapelde stammen. De meer ontwikkelde hut bestaat uit stijlen en planken.

2019-06-13

panorama's (bouwwerk)

Panorama’s zijn cilindervormige gebouwen met daarin grote schilderingen van landschappen of gebeurtenissen van 360 graden rond. Via een donkere gang en een trap komen bezoekers uit in het midden van de zaal. Daar kunnen ze vanaf een verhoging uitkijken op de schildering. Zij is zo realistisch mogelijk weergegeven. Om de illusie te vergroten, wordt er gebruik gemaakt van middelen als een verborgen lichtbron in het dak en plastische vormen. Het bezoeken van panorama’s was in de negenti...

2019-06-13

ovens (bouwwerk)

Ovens zijn kleine ruimten met stenen muren en doorgaans overwelfd, waarin een vuur gestookt kan worden om spijzen en brood te bakken.

2019-06-13

poorten (bouwwerk)

Poorten zijn de delen van een omheining die toegang geven tot een terrein zoals een klooster, kasteel, hofje, tuin of begraafplaats. De poort is meestal uitgevoerd in steen (gemetseld of natuursteen). De poort vormt een van de grond opgaande opening in een muur(deel) en is boogvormig of horizontaal afgedekt. De poort kan een deur of hek bevatten.

2019-06-13

planetaria (bouwwerk)

Planetaria zijn gebouwen waarin de beweging van het zonnestelsel wordt gedemonstreerd. Kenmerkend zijn de koepels waarvan de binnenwanden als projectiescherm fungeren. Met speciaal hiervoor gemaakte projectietoestellen beeldt men het zonnestelsel op de binnenwand af. Zij staan doorgaans in het midden van de zaal, met daar omheen schuin achterover hellende stoelen. De ingangshal is gedeeltelijk verduisterd om bezoekers aan de duisternis te laten wennen. Planetariums worden voor wetenschappelijke,...

2019-06-13

stoven (bouwwerk)

Stoven zijn gebouwen waarin plantaardige materialen door verwarming worden gedroogd.