Synoniemen van Bouwwerk

2019-11-13

Bouwwerk

Een bouwwerk is een andere benaming voor een gebouw. Het bestaat uit een constructie van bouwmaterialen als hout, steen en metaal en voorziet altijd in een bepaalde functie. Bij een woning staat uitdrukkelijk de functie van wonen centraal, een kantoorgebouw voorziet in de functie van werken. Gebouwen met een religieuze functie zijn onder andere kathedralen, moskeeën, synagogen en tempels. Maar ook een fabriek valt onder de gebouwen, al kan de functie van buitenaf niet altijd direct onderscheide...

2019-11-13

bouwwerk

Het begrip bouwwerk heeft 5 verschillende betekenissen: 1) schikking van willekeurige zaken tot een geheel met een doordachte en planmatige opbouw 2) werf waar een bouwwerk wordt uitgevoerd; bouwwerf; werf 3) verzameling van ideeën, regelingen, gebruiken, vaardigheden, organisatievormen e.d. die samen een complex samenhangend geheel vormen 4) werk dat wordt verricht om gebouwen of andere constructies zoals bruggen, tunnels, wegen, monumenten e.d. tot stand te brengen en dat in de regel wordt ui...

2019-11-13

Bouwwerk

Een bouwwerk is iedere constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in de grond.

2019-11-13

bouwwerk

bouwwerk - Zelfstandignaamwoord 1. een constructie van enige omvang die verbonden is met de grond en waarin men kan wonen of werken De Branchevereniging van architectenbureaus heeft de ondergrondse parkeergarage in Katwijk aan Zee uitgeroepen tot Beste Gebouw van het Jaar. Het bouwwerk, bijna onzichtbaar in de duinen, staat volgens de jury „in de nieuwe Nederlandse traditie om te ‘bouwen met natuur’ als antwoord op de stijgende zeespiegel...

2019-11-13

bouwwerk

bouwwerk - zelfstandig naamwoord uitspraak: bouw-werk 1. wat gemaakt is uit onderdelen en waar je in kunt wonen of werken ♢ dat bouwwerk heeft mijn vader nog gemaakt Zelfstandig naamwoord: bouw-werk het bouwwerk de bouwwerken het bouwwerkje

2019-11-13

Bouwwerk

BOUWWERK, o. (-en), algemeene benaming voor alle soorten van gebouwen; ...WIJZE, v. (-n), bouwtrant.

2019-11-13

Bouwwerk

Bouwwerk is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee een huisvesting en (eventueel) accommodatie biedend vastgoedobject wordt aangeduid, dan wel delen of groepen van delen van dat object (de bouwdelen), waarbij die delen op enigerlei wijze forme-le, functionele, dan wel temporele samenhang vertonen, waardoor het zich als een meetbaar geheel manifesteert in de werkelijkheid, c.q. in de vorm van een afbeelding, voorstelling, of ontwerp. Zie ook: bouw, bouwen, gebouw en vastgo...