Wat is de betekenis van BOUVIGNE?

1985
2021-08-04
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

BOUVIGNE

kasteel te Ginneken, gem. Breda; naam uit 1802; voordien meestal Boeverijen (1425), ook wel Bouvanje (1722) en Boevenjen (1744) genoemd. De naam Bouverijen kwam al voor in het begin van de 15e eeuw. Als kasteel voor het eerst genoemd in 1554, toen joneker Jacob van Brecht er zijn testament maakte. Kort daarna ’t Huys van Brecht of Bouveryen g...

Lees verder