Wat is de betekenis van Bourgondische pap?

2020
2021-03-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Bourgondische pap

mengsel van kopersulfaat en natriumcarbonaat (watervrije soda), dat in de wijnbouw en tuinbouw preventief gebruikt wordt tegen schimmelziekten. Voorbeelden: Er zijn twee soorten pappen, de Bordeauxse en de Bourgondische pap. In beide zit kopersulfaat en het verschil is dat in de Bordeauxse kalk en in de Bourgondische soda zit. Aangezi...

Lees verder
1973
2021-03-02
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bourgondische pap

bourgondische pap - zie bordeauxse pap.

1954
2021-03-02
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bourgondische pap

een voorn, voorbehoedend werkend fungicide, dat ontstaat door kopersulfaat en sodex (natriumcarbonaat) in bepaalde verhoudingen in water op te lossen; er ontstaat dan een lichtblauwe vloeistof, waarin basische kopercarbonalen voorkomen. Het is als modificatie van Bordeauxse pap ontwikkeld in 1887 door MASSON. Het vindt thans in ons land nog slechts...

Lees verder
1933
2021-03-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bourgondische pap

Bourgondische pap - bestrijdingsmiddel tegen plantenziekten. In tegenstelling met Bordeaux’sche pap, welke wordt bereid uit kopersulfaat, kalk en water, bestaat Bourgondische pap uit kopersulfaat, sodex en water. Dit heeft het voordeel, dat kopersulfaat vooraf met sodex kan gemengd worden (met kalk daarentegen niet). Het zgn. normaal pappoede...

Lees verder
1916
2021-03-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bourgondische pap

Bourgondische pap wordt veel in plaats van Bordeausche gebruikt bij het sproeien van aardappelen tegen de ziekte. In plaats van de moeilijk vermengbare kalk, wordt de oplosbare soda met kopervitriool vermengd. Dikwijls klachten over beschadiging van het loof.