Wat is de betekenis van boter?

2020
2022-07-04
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

boter

Het begrip boter heeft 3 verschillende betekenissen: 1) gekarnde room van melk. zuivelproduct dat bestaat uit vette voedingsstof die door karnen uit room verkregen wordt en gebruikt wordt om op brood te smeren, als ingrediënt in gerechten of als vetstof om erin te bakken; gekarnde room van melk; echte boter; natuurboter; roomboter. I...

Lees verder
2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

boter

boter - Zelfstandignaamwoord 1. (voeding) gekarnde en geknede room van melk, meestal gebruikt als voedingsstof Hij smeerde een dikke laag boter op zijn brood. 2. oneigenlijk vervangproduct voor boter, geproduceerd uit plantenvet Veel mensen noemen margari...

Lees verder
2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

boter

boter - zelfstandig naamwoord uitspraak: bo-ter 1. uit melk gemaakt vet voor op brood of om in te bakken ♢ we braden dit vlees in boter 1. boter op je hoofd hebben [zelf ook schuldig zijn]...

Lees verder
2017
2022-07-04
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Boter

Boter - 'in de boter trappen', 'boteren': op een soepele wijze fietsen, zonder een grote inspanning te moeten leveren. Ontleend aan het Fr. pédaler dans le beurre (dans l'huile). 'Het botert niet': hij rijdt niet soepel.

2016
2022-07-04
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

boter

Zuivelproduct. Is de vetstof die door karnen uit room wordt verkregen en komt in diverse smaken en soorten voor. Daarnaast kent men ook nog de z.g. ‘kunstboter’. Dit is een vetstof die bereid is uit plantendelen of andere stoffen.

1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Boter

Het vet op de melk heet room; dit bevat naast 20% vet nog water, eiwit, melksuiker, zouten en vitaminen. Door centrifugeren wordt de room van de vloeistof (water met eiwit, suiker en zouten) gescheiden en in de karnmachine tot klompjes gekarnd. Het karnen geschiedt bij een temperatuur van io° tot I5°C, de room mag niet te vers zijn, maar al...

Lees verder
1981
2022-07-04
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Boter

door mechanische behandeling van room of melk afgescheiden vet. De waarde ervan hangt af van de gezondheid en het voer van de koe, waarvan de melk afkomstig is. Groenvoermelk is gelig en rijk aan caroteen, droogvoermelk is wittig. Daarom wordt ze met boterkleursel (anatto) gekleurd om een hogere voedingswaarde te suggereren. Aangezien de melk voor...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Boter

[Gr. boutyron, zie bous, rund], v./m. (-s), 1. voedingsstof die bestaat uit verdikte delen van melk of room ; boter karnen, door karnen verkrijgen; boter kneden, kuipen, maken, zouten; gras-, wei-, hooiboter, boter verkregen uit de melk, wanneer de koeien in de wei lopen resp. op stal staan; kluit-, vaat(vat-), potjesboter, in kluiten, vaten of pot...

Lees verder
1972
2022-07-04
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Boter

v./m. (-s), voedingstof die bestaat uit verdikte delen van melk of room. Voor een overzicht van de wereldproduktie zie afb.

1958
2022-07-04
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BOTER

Boterbereiding op de boerderij. Tot het eind van de 19de eeuw werd de B. in Frl. op de boerderij bereid. In het greidbedrijf karnde men ’s zomers de room, ’s winters de volle melk; in de Wouden meestal de melk. De gezuurde room of volle melk werd in de karn (Fr.: tsjerne) gewipt, die in de karnhoek (Fr.: tsjernherne) stond. In de klein...

Lees verder
1954
2022-07-04
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Boter

een door karnen uit room of melk verkregen olie, voor de voeding belangrijk om het hoge vetgehalte (82 %), de daarin aanwezige vitaminen (A en D) en de verwerkingsmogelijkheden bij het bereiden van ander voedsel (in het bijzonder het braden van vlees). zie onder margarine.

1954
2022-07-04
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Boter

Volgens art. 1 der Boterwet het vetartikel, waarin geen andere vet bestanddelen voorkomen dan van melk afkomstig. Het vetgehalte moet ten minste 80% bedragen, gem. is het echter 83-83,5 %. B. wordt meestal uit gezuurde, een enkele maal uit ongezuurde room bereid; de laatste noemt men zoete boter; deze mist het typische boteraroma. B. wordt al of ni...

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Boter

s., bûter; — aan de galg, bûter tsjin de balke; met zijn neus in devallen, mei it gat yn ’e bûter falle, op in opmakke bêd komme.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Boter

v. (-s), 1. voedingsstof bestaande uit verdikte vetdelen van melk of room, door karnen verkregen, daarna gekneed al of niet met toevoeging van zout en kleursel: boter karnen, door karnen verkrijgen; boter bouwen, kneden, kuipen, maken, wassen, zouten; — de boter afhalen, uit de karn nemen; — (gew.) de boter is groot, de boterdelen zijn...

Lees verder
1947
2022-07-04
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Boter

is een voedingsvet dat uit melk wordt bereid. In de gematigde zone was de boterbereiding reeds in de Oudheid bekend, in Zuid-Europa echter niet. Eerst bij Plinius vinden we de boter vermeld als een product dat de barbaren bij feestelijke gelegenheden uit melk bereidden. Pas in de 16de eeuw begint het op enigszins grotere schaal in de handel te kome...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

boter

v., botertje (1 vetstof, door karnen uit room verkregen, hetzij al of nog niet gewassen, gekneed, gezouten, gekleurd, natuurboter, 2 vetstof, bereid uit plantendelen of andere stoffen; kunstboter): 1. sterke boter; boter karnen, kneden; Z.-N. boter opsteken, inmaken; Hollandse boter, grasboter; zegsw. daar is een haar(tje) in de boter, daar hapert...

Lees verder
1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Boter

spijsvet v. wettelijk geregelde samenstelling (minstens 80% vet, hoogstens 15,5% water, ± 2% zout, 0,5—1% kaasstof en eenig kleursel) door karnen en daarna afscheppen, kneden en eventueel zouten der hotervlokken bereid uit al of niet door kunstmatige toevoeging v. melkzuurbacteriën zuur geworden melkvet, dat door centrifugeering (...

Lees verder
1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Boter

Boter - Volgens de Ned. en de Belg. Boterwet is b. het vetartikel, waarin geen andere bestanddeelen voorkomen, dan die van melk afkomstig zijn, en zooals deze verkregen wordt bij het karnen van melk of room (➝ Boterbereiding). Goed afgewerkte b. is een gelijkmatig geel gekleurde, vaste, maar goed smeerbare vetmassa, welke een eenigszins glanzend ui...

Lees verder
1929
2022-07-04
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Boter

wordt tegenwoordig meer en meer door centrifugeerende toestellen verkregen, waardoor de duur der bewerking verkort wordt, en mitsdien de kans op verontreiniging der boter door het opnemen van bacteriën en de gelegenheid tot het omzetten der zuren, verminderd wordt. Daar melk, room en boter geliefkoosde dragers zijn van pathogene microben en vo...

Lees verder
1926
2022-07-04
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Boter

De van de melk gescheiden vettigheid, werd zonder twijfel ook door de oude herdersvolken bereid (Deut. 32 : 14) gelijk ook nog heden ten dage: bovenal gebruikt men ze vaak in Arabië in plaats van olie. In Spreuk. 30 : 33 is het bereiden der boter duidelijk aangewezen en figuurlijk toegepast. Anders is de boter een beeld van het gladde (Ps. 55...

Lees verder