2019-11-22

Borger

Bijgelovig als ze waren, dachten de mensen vroeger dat het bouwwerken van Ellert, Brammert en andere reuzen waren. Maar wij weten beter: hunebedden zijn graven. Beter gezegd: skeletten van grafheuvels, want de steenmassa's waren vroeger met aarde bedekt. In de loop der eeuwen zijn tientallen hunebedden hardhandig opgeschud en kapotgeslagen. Men gebruikte het steenslag als bouwmateriaal en voor het verharden van wegen. Van de oorspronkelijke 88 hunebedden zijn er nog 54 over, die op één na alle...

2019-11-22

Borger

Borger (Elias Annes), een uitmuntend Nederlandsch godgeleerde, werd geboren te Joure in Friesland op den 26sten Februarij 1784. Hij onderscheidde zich van den beginne door groote gaven des geestes; reeds op 3- jarigen leeftijd kon hij verstaanbaar lezen, en zijn lust om te leeren was onverzadeljjk. Onder de leiding van den voortreffelijken onderwijzer der lagere school Laurens Durks Hornstra ontwikkelden zich de buitenge­wone geestvermogens van het kind, terwijl hij tevens als knaap in a...

2019-11-22

Borger

Elias Anne Borger (1784—1820) was een Nederlands dichter, wiens naam je stellig wel eens zult hebben gehoord, al was ’t alleen maar op een wandeling in de buurt van Arnhem, waar op een heuvel bij Oosterbeek een oude boom staat (met een bank eronder), de Borgerboom genaamd. Hier zat de dichter Borger dikwijls uit te staren over den Rijn en hier moet hij ook zijn beroemde gedicht „Ode aan den Rijn” hebben geschreven. Zijn godsdienstige geschriften (want hij was ook profess...

2019-11-22

borger

borger - m., (argot) een medespeler voor de leus; helper van de kwartjesvinders.