Wat is de betekenis van Bordestrap?

1973
2021-05-12
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bordestrap

bordestrap - m. (-pen), trap, in twee of meer delen verdeeld door bordessen of rustplaatsen.

1950
2021-05-12
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bordestrap

v. (-pen), trap in twee of meer delen verdeeld door bordessen of rustplaatsen.

1898
2021-05-12
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bordestrap

BORDESTRAP, v. (-pen), trap in twee of meer deelen verdeeld door bordessen of rustplaatsen; — naam eener soort van stekelhoornslak (murex dolarium).

Lees verder