Wat is de betekenis van Boom des levens?

1955
2023-03-20
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BOOM DES LEVENS

is de naam van de boom in het midden van de hof van Eden, die de gave der onsterfelijkheid, welke God in het eerste mensenpaar aan de mensheid wilde schenken, symboliseert. Het thema is evenals dat van de heilige boom in het algemeen in het oude Oosten wijdverspreid en vaak verbonden met de heilige tuin, waarin de levensboom staat. Zo draagt bijv....

Lees verder
1933
2023-03-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Boom des levens

Boom des levens - 1° de b. in het midden van het paradijs, welks vrucht den mensch de lichamelijke onsterfelijkheid zou gegeven hebben, wanneer hij aan God gehoorzaamd had (Gen. 2. 9; 3. 22). Na den zondeval werd de mensch uit het paradijs verdreven, opdat hij niet van den b. des levens zou eten. De voorstelling van den b. des levens kan men niet u...

Lees verder
1926
2023-03-20
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Boom des levens

heet een der twee bijzondere boomen in het midden van het Paradijs (Gen. 2 : 9). Ook bij vele Heidensche volken vindt men voorstellingen, die eenige overeenkomst vertoonen met wat de Schrift van den levensboom verhaalt. In de Babylonische mythologie is sprake van een plant, „levensboom” of „levenskruid” genoemd, die kracht b...

Lees verder
1916
2023-03-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Boom des levens

in Gen. 2 een boom in de hof van Eden, die onsterfelijkheid aan de eerste mensen garandeerde. De ongehoorzaamheid aan Gods gebod sloot de hof voor de mens en daarmee de toegang tot de boom des levens, zodat de mens gedoemd is te sterven. De boom des levens is in de Spreuken (3,18, vlg.) symbool van voorspoed en geluk.In de apocalyptiek is de boom b...

Lees verder
1916
2023-03-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Boom des levens

Boom des levens - Zie LEVENSBOOM.