Wat is de betekenis van Bonus eventus?

1933
2022-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bonus eventus

Bonus eventus - (Lat., = goed succes), bij de Romeinen oorspronkelijk een landelijke godheid, later schenker van het gunstige resultaat bij alle ondernemingen. Hij werd vooral in de provinciën vereerd. Afgebeeld als Triptolemus.

Lees verder
1916
2022-01-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bonus eventus

Bonus Eventus, bij de Romeinen oorspr. een landelijke godheid van het gedijen der veldvruchten, later een god van den gelukkigen uitslag bij alle ondernemingen. Hij werd vooral in de provinciën vereerd. Hij wordt afgebeeld als Triptolemus, de schepper van den akkerbouw in Attica.

1910
2022-01-22
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Bonus Eventus

Bonus Eventus - z. Eventus. Βοῶναι, te Athene door het volk gekozen personen, die te zorgen hadden, dat het voor de offers en feesten noodige vee in voorraad was.

Lees verder