2019-10-18

Bomgat

BOMGAT, o. (-en), ronde opening in den bodem of den buik van een vat voor de bom; — te veel naar het bomgat kijken, een zuiplap zijn; — een woord in *t bomgat zeggen, iem. iets heimelijk toevertrouwen; — gat door de uitbarsting eener bom in den grond geslagen; — galmgat van een toren.

2019-10-18

bomgat

bomgat - bom'gat, o. (-en), 1. ronde opening in de bodem of de buik van een vat voor de bom (zie bom, schijfvormige stop); te veel naar het — kijken, van drinkebroers gezegd; een woord in het — zeggen, iemand iets heimelijks toevertrouwen; 2. gat door de uitbarsting van een bom in de grond geslagen; 3. (ook: bommelgat), galmgat van een toren.