2018-03-19

Bolsjei

Bolsjei is de naam van een uitgebreid steppen-meer in Europeesch Rusland. Het vormt over eene lengte van 15 geogr. mijlen de grenzen tusschen de provincie Caucasië en het land der Donsche Kozakken. De Manytsj stroomt er doorheen en brengt zijne wateren in de delta van de Don. Dit meer heeft een omtrek van 40 geogr. mijlen, en aan zijne oevers vinden zwervende horden van Kalmoeken grazige weiden voor het vee.