Wat is de betekenis van Bolero?

2020
2022-08-07
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

BOLERO

UIT: G-Star serieuze speler New York Fashion Week (Michou Basu, De Telegraaf, 14 februari 2011) CONTEXT: Ook voor komende winter toonde G-Star vernieuwende en draagbare stukken in kleuren als donkerblauw, grijs en legergroen. Een donkerblauwe BOLERO deed denken aan een ontwerp uit de huidige collectie. : kort jasje UITSPRAAK: [bo-luh-ro] of [bo-...

Lees verder
2017
2022-08-07
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Bolero

Spaanse dans, in ternaire maat en in een matig tempo.

2003
2022-08-07
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Bolero

De bolero is een 18e-eeuwse Spaanse dans in driekwartsmaat. Buiten Spanje werd de bolero in de 19e eeuw bekend door componisten als Fernando Sor. De oorspronkelijke bolero bestond meestal uit drie gezongen coupletten, voorafgegaan door één maat die het ritme aangaf (met castagnetten, tamboerijn, etc.). De ritmische onderverdeling van de driekwartsm...

Lees verder
1994
2022-08-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Bolero

I [Am.-Sp.] 1 dameslijfje met mouwen; 2 kort mouwloos damesmanteltje; 3 Spaanse ronde hoed. II [Sp.] bep. Spaanse langzame dans in driekwartsmaat, met begeleiding van castagnetten en zang, door een of meer paren gedanst; ook: het daarbij gezongen lied.

Lees verder
1993
2022-08-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Bolero

kort mouwloos vestje; Spaanse ronde hoed; Spaanse dans

1977
2022-08-07
ballet

ABC van het Ballet encyclopedie

Bolero

Spaanse dans in 3/4 maat, ontstaan ca. 1780. De danser zingt en speelt castagnetten. Verder wordt de bolero met gitaren en tamboerijnen begeleid.

Lees verder
1973
2022-08-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bolero

(accent wisselt) [Sp.], m. (-’s) 1. Spaanse volksdans in driekwartsmaat; lied daarbij gezongen; 2. Spaanse ronde hoed; 3. nauwsluitend dameslijfje met mouwen; kort manteltje zonder mouwen. DANS. De bolero is van Moorse oorsprong en wordt gedanst door een solodanser of door een of meer paren. De dansers begeleiden zichzelf met castagnetten...

Lees verder
1962
2022-08-07
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

bolero

Spaanse dans in niet te snelle 3/4 maat, oorspronkelijk een volksdans begeleid met zang en castagnetten. In de kunstmuziek bekend geworden door Chopins Bolero op. 19, voor piano, en door Ravels Bolero (1928), voor orkest.

1955
2022-08-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Bolero

Spaanse volksdans met castagnetten; Spaanse ronde hoed; kort, nauwsluitend dameslijfie. .. ..

1952
2022-08-07
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

Boléro

bolero [dans; muziek; hoed en kledingstuk].

1950
2022-08-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bolero

v. (-’s), 1. langzame Spaanse nationale dansin 3/4 maat met begeleiding van zang en castagnetten, door een of door meer paren gedanst; lied daarbij gezongen. 2. Spaanse ronde hoed. 3. nauwsluitend, dameslijfje met mouwen. 4. kort manteltje zonder mouwen (in de bet. 2—4 gewoonl. bo'lero).

Lees verder
1948
2022-08-07
Spaans

Spaans woordenboek (1948)

Bolero

adj. stukjes draaiend; escarabajo bolero, m. zwarte tor; fam. leugenachtig; m. soort volksdans; leugenaar.

1948
2022-08-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

bolero

bolero, 1 m. Sp. volksdans met castagnetten begeleid; 2 Sp. ronde hoed; 3 v. kort, nauwsluitend damesjasje.

1939
2022-08-07
X-Y-Z der Muziek

Casper Howler

Boléro

een Spaansche solo dans, in 3/4 maat, matig snel. De begeleidende castagnetten hebben het rhythme: een achtste, twee zestienden en vier achtsten. Deze dans inspireerde Ravel tot een ballet.

Lees verder
1937
2022-08-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bolero

v. bolero’s (Sp. volksdans in ¾ maat [begeleid door castagnetten]; Sp. ronde hoed; kort, nauwsluitend damesjacket).

1933
2022-08-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bolero

1) Spaansche volksdans in ¾ maat; 2) kort damesmanteltje.

Lees verder
1933
2022-08-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bolero

Bolero - 1° Spaansche volksdans, waarsch. afkomstig van de Seguidilla. Vanaf de 18e eeuw aan het Spaansche hof gedanst en vandaar algemeen verbreid aan alle Spaansche theaters. Als volksdans rustig in 3U °f 2U maat. Als moderne entr’acts hartstochtelijker in sterk wisselend en opvoerend tempo. Bekende bolero’s zijn gecomponeerd door Verdi in zijn V...

Lees verder
1932
2022-08-07
Muziek

Muziek lexicon

Bolero

Spaansche dans in tamelijk snel tempo, met begeleiding van castagnetten. Er bestaan verschillende typen van dezen dans; een der meest voorkomende is de Boleras Sevillanas met het begeleidingsrhythme:

1928
2022-08-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Bolero

is ten eerste een veelal met gezang en gitaarspel begeleide Spaanse volksdans in 34 maat. Karakteristiek is het rhythme. Deze dans werd het eerst in 1780 door den Spaansen danser Zereso uitgevoerd en is sedert dien tijd zeer populair geworden. Heel bekend zijn de bolero’s uit Cendrillon, Joconda, de Domino Noir en van den Fransen componist Ra...

Lees verder
1916
2022-08-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bolero

Bolero - Spaansche dans in niet te snelle ¾ maat; de dansende begeleidt zich zelf met castagnetten. Typisch voor de B. is de rythmus. Vele componisten van Opera’s, die een Spaansch onderwerp behandelen, hebben de B. in hunne werken aangewend. Zie SEGUIDILLA.

Lees verder