Wat is de betekenis van Bok (vaartuig)?

1937
2023-03-20
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Bok (vaartuig)

Platboomd vaartuig voor het vervoer van zand, turf of mest. Zandbok, turfbok, mestbok.

1916
2023-03-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bok (vaartuig)

m. (-ken), platboomd vaartuig waarmee men op de binnenwateren turf, veen, modder en stadsvuil vervoert enz.; (metonymisch) zoveel er in zo’n bok gaat: een bok turf, hooi.