Wat is de betekenis van Bohemen?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Bohemen

Bohemen - Eigennaam 1. (toponiem) een historische landstreek in de Tsjechische Republiek In de elfde eeuw werd Bohemen een hertogdom binnen het Duitse keizerrijk.

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Bohemen

het kernland van Tsjechoslowakije, vanouds een land waar twee volken woonden, met 5,6milj. inwoners, waarvan tot 1945 2,4 milj. Duitsers. De voornaamste rivieren zijn de Elbe en de Moldau. Het is een belangrijk doorgangsland van de Noord- en de Oostzeelanden naar het Donaubekken. De belangrijkste plaatsen zij Praag, Pilsen en Karlsbad. Naast...


Direct alle 14 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Bohemen

Cornelis Bernardus van;* geb. Delft 1 juli 1878, overl. Den Haag 29 mei 1948. Woonde en werkte in Amsterdam en van 1906 af in Den Haag. Bekend restaurateur van schilderijen. Gaf les aan N. van Bohemen.Scheen 1969.

2023-12-11
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Bohemen

Provincie van Tsjecho-Slowakije, zie schilderkunst – Duitsland – gotiek.

2023-12-11
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Bohemen

het Latijnse Bohemia, in het Tsjechisch Cechy, door de Duitsers Böhmen genoemd, is een landschap in Midden-Europa. Eertijds een zelfstandig koninkrijk, maakte het later deel uit van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en na 1918 van de nieuw gevormde staat Tsjechoslowakije. In 1938, bij het verdrag van München, mo...

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Bohemen

o. (= land der Boji; vroeger: Oostenrijks kroonland; nu: deel van Tsjecho-Slovakije).

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bohemen

N.W. deel der republiek Tsj echo Slowakije, 52 053 km2, 6 671 000 inw., 4,4 mill. Tsjechisch, 2,2 Duitsch, 78% R.K. Het land is rijk aan metalen (ijzer, tin, lood, zilver, grafiet) en mineralen. Bij minerale bronnen zijn belangrijke badplaatsen, i/d mijnstr. belangr. fabrieken ontstaan. B. dankt zijn naam a/d Keltische Bojers, die er 60 v. Chr. doo...

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bohemen

Bohemen - Tsjechische naam Cechy, Duitsche naam Böhmen, samentrekking van Bojerheim, land van de Bojers, tot 1918 kroonland van de Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie, sedert 1918 het voornaamste land van de Tsjecho-Slowaaksche Republiek. Oppervlakte 52 064 km2; 7 109 221 inwoners (1930). De bevolking bestaat voor 2/3 uit Tsjechen, voor 1/3 uit Dui...

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Bohemen

(bo'he:mәn) o. [volksstam der Boii] streek in Tsjechoslovakije.

2023-12-11
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bohemen

Bohemen - het Noordelijk uitstekende deel van Oostenrijk, grenst met drie zijden aan het Duitsche Rijk, in het Z.O. aan Moravië en in het Z. aan de aartshertogdommen Opper- en Neder-Oostenrijk. Opp. bijna 62.000 K.M.2 Het land is een oud rompgebergte, dat in hoofdzaak uit graniet en kristallijne leien bestaat; de oorspronkelijke gebergtevormen zijn...

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bohemen

[Bojers, een Keltische stam], landstreek in het westen van Tsjechoslowakije, begrensd door het Bohemer Woud, het Erts Gebergte, de Sudeten en de Boheems-Moravische hoogten. Het gebied bestaat voornamelijk uit een plateau, doorsneden door de Elbe (Labe), de Moldau (Vltava) en hun zijrivieren. Vooral de rivierdalen zijn vruchtbaar: akkerbouw en fruit...

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bohemen

(Duitsch Böhmen, czechisch Cechy, lat. Bohemia: land der Bojers). Voorheen een zelfstandig koninkrijk, thans een tot de Oostenrijk-Hongaarsche monarchie behoorend kroonland, gelegen tusschen 48° 34'—51° 3Vs’ N.Br. en tusschen 12° 7'—16° 50' O.L. van Gr.; en het noordelijkst deel der genoemde mon...

2023-12-11
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Bohemen

Bohemen, voorheen Böheim en Bojenheim genoemd, was weleer een zelfstandig koningrijk en maakt nu een gedeelte uit van het keizerrijk Oostenrijk. Het ligt tusschen 48°34' en 51t>5' N. B., en tusschen 30° en 34° 27' O. L. van Ferro, en grenst ten zuid­westen aan Beijeren, ten noordwesten aan het koningrijk Saksen, ten noordoosten aan Pr...

2023-12-11
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Bohemen

lat. Boiohemum, duitsch Bölmen, vroeger Bóheim of Bojenheim, was eertijds een onafhankelijk koningrijk, en is tegenw. een kroonland der oostenrijksche monarchie; het beslaat eene oppervlakte van circa 944 geogr. vierk. mijlen en telde 1857 eene bevolking van 4,706,000 zielen. In den vorm van een verschoven vierhoek, grenst B. ten N.W. a...