Wat is de betekenis van boeken?

2024-04-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

boeken

1) (1998) (Barg.) paspoorten. • (E.R. Kleemans, E.A.I.M. van den Berg, H.G. van de Bunt: Georganiseerde criminaliteit in Nederland. 1998) 2) (1999) (ook: booken) (straattaal) hard gaan, rijden. Zie ook: boekbak*. • Boeken. Hard gaan. 'We boekte die VRG 200 kilomer per uur': we gingen wel tweehonderd in die Volkswagen Golf T...

2024-04-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

boeken

boeken - Werkwoord 1. (ov) reserveren van bijvoorbeeld een hotelkamer We hebben drie kamers met zicht op zee geboekt. 2. verwerken in een boekhouding De boekhouder boekte alle posten nauwgezet in de administratie. 3. behalen van een gewenst doe...

2024-04-13
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

boeken

Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een ban...

2024-04-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

boeken

boeken - regelmatig werkwoord uitspraak: boe-ken 1. een reis of iets anders reserveren ♢ we hebben geboekt voor de Canarische Eilanden 2. bijschrijven in de boekhouding ♢ heb je deze onkosten al...

2024-04-13
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

boeken

de boeken neerleggen (failliet gaan, ermee ophouden)

2024-04-13
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Boeken

De oudste gedrukte boeken (incunabelen -1 januari 1501, post-incunabelen -1 januari 1541) werden waarschijnlijk op de markt ongebonden gekocht. Willem Frederiks vermeldde in een boek dat hij het kocht op de Otgersmarkt (de Groninger vrijmarkt), Agricola vroeg iemand boeken voor hem op de Frankfurter Messe te kopen. Na aanschaf kon het boek worden i...

2024-04-13
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Boeken

(boekte, heeft geboekt), te boek stellen; in ’t bijz. iets (een post, een rekening) ter bestemder plaatse in een koopmansboek schrijven: dit heb ik niet geboekt; ook fig.; — (namen enz.) in een register schrijven.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-13
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

boeken

boekte, h. geboekt (1 van verhalen enz.: te boek stellen; optekenen; 2 boekh. aantekenen in hulp- of bijboeken): 1. wat de geschiedschrijver heeft geboekt; 2. fakturen, ontvangsten, uitgaven boeken of inboeken.