Wat is de betekenis van boekanier?

2019
2022-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

boekanier

boekanier - Zelfstandignaamwoord 1. zeerover die in de 17e en 18e eeuw de Antillen en de kusten van Zuid-Amerika onveilig maakte Verwante begrippen filibuster, piraat, vrijbuiter, zeeschuimer, kaper

Lees verder
1994
2022-09-26
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Boekanier

[Fr. boucanier = oorspr.: buffeljager, van Caraïbisch boucan = vleesrooster] Westindische vrijbuiter in de 17e eeuw, piraat, zeerover.

1993
2022-09-26
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Boekanier

zeerover

1990
2022-09-26
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

boekanier

boekanier - Zeeavonturiers in het Caribisch gebied en de Grote Oceaan rond Zuid-Amerika die aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw Spaanse schepen en nederzettingen aanvielen en beroofden. De term wordt meestal toegeschreven aan Alexander Exquemelin, die in 1684 een werk publiceerde over deze kapers (of piraten).

1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Boekanier

[Oudindiaans boekan, vleesrooster], m. (-s), benaming voor de vnl. Engelse en Franse zeerovers die in de 17e en 18e eeuw de Caribische Zee en de kusten van Zuid-Amerika onveilig maakten ; bij uitbreiding zeerover, vrijbuiter in het algemeen. De boekaniers waren oorspronkelijk Franse jagers die van inheemsen hadden geleerd vlees (afkomstig van verwi...

Lees verder
1955
2022-09-26
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Boekanier

Amerikaanse zeerover

1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Boekanier

m. (-s), benaming voor de (Franse en Engelse) zeerovers die in de 17de en 18de eeuw de Antillen en de kusten van Zuid-Amerika onveilig maakten ; bij uitbr. zeerover, vrijbuiter in het alg.

1948
2022-09-26
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

boekanier

m. Amerikaanse buffeljager, vrijbuiter.

1947
2022-09-26
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Boekanier

is ontleend aan het Fr. boucanier, dat afgeleid is van een werkwoord boucaner, en dit op zijn beurt van het zelfstandig naamwoord boucan. Dit laatste is de Franse schrijfwijze van een woord, dat, uit een van de talen van Brazilië afkomstig, door de Europeanen naar West-Indië werd overgebracht. Oorspronkelijk betekende...

Lees verder
1937
2022-09-26
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

boekanier

m. boekaniers (Fr.-Braziliaans boucan = rooster waarop men vlees enz. braadde: oorspr. Franse jagers van St. Domingo, die het wild aldus bereidden; Amerikaanse buffeljager; wildstroper; inz. vrijbuiter in de 18de eeuw in Spaans Z.-Amerika).

Lees verder
1937
2022-09-26
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Boekanier

Zeeschuimer in West-Indië en Zuid-Amerika. Oorspronkelijk gaf men dien naam aan de Fransche jagers (militairen) op San Domingo, die later zeeroovers werden.

1933
2022-09-26
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Boekanier

vroeger zeeroover in W.Indie en Z.-Amerika.

1930
2022-09-26
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

boekanier

(boeka'ni:r) m. (-s) [Zuidamerikaans rooster, waarop inboorlingen vlees braadden] 1. Eig. buffeljager, wilddief. 2. Metf. vrijbuiter, flibustier.

Lees verder
1916
2022-09-26
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Boekanier

Boekanier - (Fr. „boucanier” is een afleid. van boucan, een woord uit Z.-Amerika met de bet. van rooster, waarop vleesch gebraden of geroosterd wordt), buffeljager, vrijbuiter; in ’t bijzonder de zeeroovers, die in de 17e en 18e eeuw de zeeën en kusten in West-Indië onveilig maakten. Zie ook FLIBUSTIER.

1914
2022-09-26
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

boekanier

boekanier - m., Amerikaanscheroof jager; buffeljager.

1898
2022-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Boekanier

BOEKANIER, m. (-s), buffeljager; Amerikaan sche strooper; zeeroovers die in de 17de en 18de eeuw de Antillen en de kusten van Zuid-Amerika onveilig maakten; ook benaming van andere zeeroovers en vrijbuiters.

1856
2022-09-26
Jacob van Lennep

Zeemans-woordenboek 1856

Boekanier

z.n.m. - Naam, die vroeger door Z. Amerikaansche zeeroovers gedragen werd.