Synoniemen van Boek

2020-02-29

Boek

Een boek bestaat uit meerdere bladzijden met tekst of foto's die zijn samengebonden tot één geheel. Om de bladzijden zit een kaft of omslag, die vaak slaat op de inhoud van het boek. Degene die een boek schrijft, een schrijver of auteur genoemd, verdiend hier vaak geld mee. Boeken zijn er in verschillende maten en hebben verschillende doeleinden. Boeken kunnen er zijn voor vermaak of om te leren. Daarnaast zijn ze belangrijk voor mensen om te leren lezen. Zo zijn er kinderboeken, boeken waar v...

2020-02-29

Boek

Boek der boeken, het allerbeste of allerbelangrijkste boek dat er is; bijna steeds in toepassing op de bijbel. De uitdrukking is een voorbeeld van de Hebreeuwse genitief. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ijdelheid der ijdelheden komt zij niet in de bijbel zelf voor. Ze is toch al enkele eeuwen bekend; het WNT geeft als oudste datering van deze kwalificatie van de bijbel 1772. Het is niet zeker of Th. van Gogh, die met zijn boek der boeken naar een Braziliaanse roman verwijst, de algemene toepas...

2020-02-29

Boek

in het - der schepping lezen, ouderwetse slanguitdr. voor ‘copuleren’. Syn. naar Betlehemgaan/reizen. Vermeld door Heester- mans et al. In de jaren tachtig nog gehoord in een televisieklucht. boellijn over de nok, de poppen zijn aan het dansen; er is herrie, opschudding. Marineslang. O.a. bij Harmsen.

2020-02-29

boek

boek - Zelfstandignaamwoord 1. een ingebonden bundel bedrukte of beschreven vellen papier Als hij wat tijd voor zichzelf had, ging hij bijna altijd een boek lezen. 2. deel van een groter geschrift 3. boeken: de administratie Het gestopte slachthuis Hilckmann moet de gemeente Nijmegen inzage geven in de boeken. boek - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd...

2020-02-29

Boek

De afbeelding van een boek op een grafsteen op een Joodse begraafplaats betekent het grafvan een rabbijn.

2020-02-29

boek

boek - zelfstandig naamwoord 1. bedrukte bladen papier met een band eromheen ♢ ken jij het boek van de Koran? 1. hij gaat zijn boekje te buiten [doet of zegt dingen die niet mogen] 2. ik zal eens een boekje over hem open doen [slechte dingen over hem vertellen] ...

2020-02-29

Boek

Zie Bokke

2020-02-29

boek

goed gevulde portemonnee In 1968 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. In 1972 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst. • Toen hij vroeg wat hij van me kreeg zwaaide hij levensgevaarlijk met z’n boek met poen. ¶ Haring Arie, Een leven aan de Amsterdamse zelfkant (1968), p. 123 • ‘Hebt u nog wat geld bij u?’ vroeg zo’n kerel. ‘Ja, ik geloof, dat ik nog wat heb,’ zei ik en gooide hem zo’n vuistdik boek met geld onder z’n snavel, je had z...

2020-02-29

boek

boek - [ zie Oudgerm. bôk, beukenplank, voor het inkrassen van geschrift?], o. (-en), 1. (als voorw.) geheel van een aantal bedrukte of beschreven bladen van papier, perkament of andere stof, een geschrift over enig onderwerp bevattende, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst vooral zulk een geheel uit gevouwen en samengenaaide vellen bedrukt papier bestaande en al of niet in een band gebonden (ter onderscheiding van codex of handschrift voor het geschreven boek) : een ingenaaid, een g...

2020-02-29

Boek

Boek - In het algemeen de naam voor de saamgevoegde vellen papier of pergament, waarop eenige verhandelingen geschreven of gedrukt staat. Sedert de uitvinding der boekdrukkunst meer ter aanduiding van gedrukte werken, ter onderscheiding van codex of handschrift voor geschreven boeken. Nevens den papyrus bedienden de Romeinen zich ook van de inwendige schors van boomen, liber geheeten, en vandaar aan den eenen kant in het Fransch het woord papier, en aan den anderen kant het woord livre. De Germa...

2020-02-29

Boek

Boek - Het boek is het onmisbaar middel om de menschelijke gedachte vast te leggen. Het is het papieren geheugen van het menschdom, en waar mondelinge overlevering van gedachten te kort schiet, brengt het boek uitkomst. Om de diensten, die het aan de menschen verleende, stond het van ouds in hooge vereering, vooral als bewaarder van een Goddelijke Openbaring. Het Evangelieboek geldt zelfs als symbool van Christus en ontvangt daarom bijzondere liturgische eerbewijzen. Zie pl. I. Geschiedenis van...

2020-02-29

boek

boek - Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of een band van redelijke formaat.

2020-02-29

Boek

Boek - in den papierhandel gebruikte benaming voor 24 vel.

2020-02-29

BOEK

is een feitelijke verzameling van gekristalliseerde, verwoorde gedachten. Van oudsher heeft men door middel van ingenieus uitgedachte schrifttekens, aangebracht op allerlei materiaal, gepoogd het vluchtige woord vast te leggen. Door het woord immers brengt de mens tot uiting wat hij denkt, treedt hij met de andere mensen in contact en ontmoet hij de ander. Eenmaal uitgesproken is het woord echter min of meer aan de vergetelheid prijsgegeven. Het geheugen probeert waardevolle uitspraken vast te...

2020-02-29

Boek

Wordt geleend en niet teruggegeven.

2020-02-29

Boek

De boeken der ouden waren rollen; want de minder of meer breede strooken van perkament, dierhuiden, lijnwaad, waarop meerdere kolommen (of stukken bij Jer. 36 : 23) naast elkander stonden, werden aan beide einden op twee ronde stokken opgerold (Jes. 34:4; Openb. 6 : 14) en bij het lezen afgerold (2 Kon. 19: 14; Luk. 4 : 17) — vandaar boekrol, megillah (Ps. 40 : 8; Jer. 36 : 14 v.v.. Zach. 5:1; Ezech. 2 : 9). Op de laatste plaats wordt als iets ongewoons opgemerkt, dat de rol ook van buiten...

2020-02-29

Boek

Het begrip boek heeft 3 verschillende betekenissen: 1. boek - BOEK, o. (-en), een zeker aantal bedrukte of beschreven bladen van papier, perkament of andere stof, tot een geheel verbonden en eenig geschrift over eenig onderwerp bevattende; — zulk een geheel uitgevouwen en samengenaaide vellen bedrukt papier; — een boek in losse vellen, nog niet ingenaaid; — een boek collationneeren, nazien of er geene bladen ontbreken of verkeerd geplaatst zijn een boek uitgeven; — ee...