Wat is de betekenis van Boek?

2024-02-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

boek

Het begrip boek heeft 4 verschillende betekenissen: 1) bundel bedrukt papier in een band. bundel bedrukte bladen van papier in een band; ook: de digitale opslag daarvan die gelezen kan worden op een pc, e-reader of tablet; e-book; als abstractum: de inhoud daarvan: de tekst, het verhaal, het betoog in een boek. 2) deel in een uitgebreid...

2024-02-27
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Boek

Een boek bestaat uit meerdere bladzijden met tekst of foto's die zijn samengebonden tot één geheel. Om de bladzijden zit een kaft of omslag, die vaak slaat op de inhoud van het boek. Degene die een boek schrijft, een schrijver of auteur genoemd, verdiend hier vaak geld mee.Boeken zijn er in verschillende maten en hebben verschill...

2024-02-27
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

boek

(1968) (Barg.) goed gevulde portemonnee. • Toen hij vroeg wat hij van me kreeg zwaaide hij levensgevaarlijk met z'n boek met poen. (Haring Arie: Een leven aan de Amsterdamse zelfkant. 1968)

2024-02-27
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Boek

Zie Bokke

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

boek

boek - Zelfstandignaamwoord 1. een ingebonden bundel bedrukte of beschreven vellen papier Als hij wat tijd voor zichzelf had, ging hij bijna altijd een boek lezen. 2. deel van een groter geschrift 3. boeken: de administratie Het gestopte slachthuis Hilckmann moe...

2024-02-27
Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

boek

goed gevulde portemonnee In 1968 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. In 1972 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst. • Toen hij vroeg wat hij van me kreeg zwaaide hij levensgevaarlijk met z’n boek met poen. ¶ Haring Arie, Een leven aan de Amsterdamse zelfkant (1968), p. 123 • ‘Hebt u nog wat geld bij u?’ vro...

2024-02-27
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Boek

Boek der boeken, het allerbeste of allerbelangrijkste boek dat er is; bijna steeds in toepassing op de bijbel. De uitdrukking is een voorbeeld van de Hebreeuwse genitief. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ijdelheid der ijdelheden komt zij niet in de bijbel zelf voor. Ze is toch al enkele eeuwen bekend; het WNT geeft als oudste datering van deze kwa...

2024-02-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

boek

boek - zelfstandig naamwoord 1. bedrukte bladen papier met een band eromheen ♢ ken jij het boek van de Koran? 1. hij gaat zijn boekje te buiten [doet of zegt dingen die niet mogen] ...

2024-02-27
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

boek

- een boek kaarten, een spel kaarten. Als de Vlaming speelde, haalde hij tot voor kort zijn boek kaarten boven. Om te whisten, te klaverjassen of te pokeren. - DS, 27-07-2002. zie neerleggen.

2024-02-27
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Boek

De afbeelding van een boek op een grafsteen op een Joodse begraafplaats betekent het grafvan een rabbijn.

2024-02-27
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Boek

Wordt als ‘levensboek’ uitgelegd. De titel en het thema kunnen opheldering betreffende de eigen geestelijke levenshouding geven, maar ook de kleur van de kaft kan bij de uitleg worden betrokken. Af en toe vertoont de inhoud overeenkomsten met het eigen leven, of het boek symboliseert de behoefte aan meer kennis in het dagelijkse bestaan...

2024-02-27
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Boek

in het - der schepping lezen, ouderwetse slanguitdr. voor ‘copuleren’. Syn. naar Betlehemgaan/reizen. Vermeld door Heester- mans et al. In de jaren tachtig nog gehoord in een televisieklucht. boellijn over de nok, de poppen zijn aan het dansen; er is herrie, opschudding. Marineslang. O.a. bij Harmsen.

2024-02-27
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

boek

als het geopenbaarde wijsheid bevat ‘heilig boek’ genoemd. In nog sterkere mate dan het christendom is de islam een ‘godsdienst van het boek’; de vrome moslim is verplicht de koran vaak te lezen en over te schrijven.

2024-02-27
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

boek

1. uit samengevoegde bladen blanco, beschreven of bedrukt papier bestaand geheel, al of niet in een band gebonden. 2. (letterkundig) werk, verhandeling, beschrijving enz., neergelegd in zo’n samenstel van bladen. 3. niet-seriële publikatie met een omvang van meer dan 48 pagina’s die als bibliografische eenheid kan worden beschouwd...

2024-02-27
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

boek

boek - Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of...

2024-02-27
Woordenlijst van het Jodendom

G.F. Callenbach (1988)

Boek

wanneer in de Tenach sprake is van een boek, moet daarmee op een papyrusrol zijn gedoeld, want men kende geen andere vormen. In de geschiedenis van Mozes, m.n. bij de wetgeving op de Sinaï, wordt van stenen tafelen gesproken. Later werden brieven en geschriften op vellen geschreven die waren vervaardigd van de papyrusplant; weer later werd per...

2024-02-27
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

boek

In de verb. een boek kaarten, een spel kaarten; ook in toep. op kaarten die overblijven na het rondgeven: stok. Hij heeft steeds drie boeken kaarten op zak. Hij wint veelal en... doet niets anders dan... met de kaarten spelen, LAUWENS 1973, 76. Afl.: boekerij, bibliotheek (Openbare boekerij St. Michiel Antwerpen, Kerk en Leven...

2024-02-27
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Boek

Het woord boek is hetzelfde als beuk. In de 17e eeuw zijn uit het oosten van Nederland allerlei eu-vormen in het Hollands doorgedrongen die soms de oudere oevormen verdrongen, soms dubbelvormen deden ontstaan. Daarbij hoort beuk. In woorden als boekvink (in de beuk levende vink) en boekweit is de oe-klank bewaard. Naast elkaar vindt men: genoegen e...

2024-02-27
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Boek

m -> Bokke.

2024-02-27
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

boek

(het, -en), (ook:) tijdschrift. Samenst. o.m. sexboek: In z’n kamer lag zowat alles overhoop. Die vuile kleren stonden op een stapeltje in een hoek, met wat uit een seksboek gescheurde pagina's d’rbij (Cairo 1977: 30). Etym.: Ook in N komen b. (en sexboek) voor in deze bet. bij minder ontwikkelde mensen. Samenst. ook: modeboek.