Wat is de betekenis van Boek?

2022
2022-08-10
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

boek

(1968) (Barg.) goed gevulde portemonnee. • Toen hij vroeg wat hij van me kreeg zwaaide hij levensgevaarlijk met z'n boek met poen. (Haring Arie: Een leven aan de Amsterdamse zelfkant. 1968)

Lees verder
2021
2022-08-10
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Boek

Een boek bestaat uit meerdere bladzijden met tekst of foto's die zijn samengebonden tot één geheel. Om de bladzijden zit een kaft of omslag, die vaak slaat op de inhoud van het boek. Degene die een boek schrijft, een schrijver of auteur genoemd, verdiend hier vaak geld mee. Boeken zijn er in verschillende maten en hebben verschillende doeleinden. B...

Lees verder
2020
2022-08-10
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

boek

Het begrip boek heeft 4 verschillende betekenissen: 1) bundel bedrukt papier in een band. bundel bedrukte bladen van papier in een band; ook: de digitale opslag daarvan die gelezen kan worden op een pc, e-reader of tablet; e-book; als abstractum: de inhoud daarvan: de tekst, het verhaal, het betoog in een boek. 2) deel in een uitgebreid...

Lees verder
2020
2022-08-10
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Boek

Zie Bokke

2019
2022-08-10
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

boek

goed gevulde portemonnee In 1968 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. In 1972 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst. • Toen hij vroeg wat hij van me kreeg zwaaide hij levensgevaarlijk met z’n boek met poen. ¶ Haring Arie, Een leven aan de Amsterdamse zelfkant (1968), p. 123 • ‘Hebt u nog wat geld bij u?’ vro...

Lees verder
2019
2022-08-10
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

boek

boek - Zelfstandignaamwoord 1. een ingebonden bundel bedrukte of beschreven vellen papier Als hij wat tijd voor zichzelf had, ging hij bijna altijd een boek lezen. 2. deel van een groter geschrift 3. boeken: de administratie Het gestopte slachthuis Hilckmann moe...

Lees verder
2018
2022-08-10
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

boek

boek - zelfstandig naamwoord 1. bedrukte bladen papier met een band eromheen ♢ ken jij het boek van de Koran? 1. hij gaat zijn boekje te buiten [doet of zegt dingen die niet mogen] ...

Lees verder
2002
2022-08-10
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Boek

De afbeelding van een boek op een grafsteen op een Joodse begraafplaats betekent het grafvan een rabbijn.

2000
2022-08-10
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Boek

Boek der boeken, het allerbeste of allerbelangrijkste boek dat er is; bijna steeds in toepassing op de bijbel. De uitdrukking is een voorbeeld van de Hebreeuwse genitief. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ijdelheid der ijdelheden komt zij niet in de bijbel zelf voor. Ze is toch al enkele eeuwen bekend; het WNT geeft als oudste datering van deze kwa...

Lees verder
1998
2022-08-10
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Boek

in het - der schepping lezen, ouderwetse slanguitdr. voor ‘copuleren’. Syn. naar Betlehemgaan/reizen. Vermeld door Heester- mans et al. In de jaren tachtig nog gehoord in een televisieklucht. boellijn over de nok, de poppen zijn aan het dansen; er is herrie, opschudding. Marineslang. O.a. bij Harmsen.

Lees verder
1992
2022-08-10
Symbolen

Hans Biedermann

boek

als het geopenbaarde wijsheid bevat ‘heilig boek’ genoemd. In nog sterkere mate dan het christendom is de islam een ‘godsdienst van het boek’; de vrome moslim is verplicht de koran vaak te lezen en over te schrijven.

1990
2022-08-10
BDI

BDI terminologie

boek

1. uit samengevoegde bladen blanco, beschreven of bedrukt papier bestaand geheel, al of niet in een band gebonden. 2. (letterkundig) werk, verhandeling, beschrijving enz., neergelegd in zo’n samenstel van bladen. 3. niet-seriële publikatie met een omvang van meer dan 48 pagina’s die als bibliografische eenheid kan worden beschouwd...

Lees verder
1990
2022-08-10
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

boek

boek - Verzamelingen van houten of ivoren tabletten, of vellen papier, perkament of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn, en die aan elkaar zijn geregen of gebonden. Gewoonlijk vele gevouwen en gebonden bladen met ononderbroken drukwerk of tekst; wanneer het gedrukt materiaal betreft gaat het vooral om een gebonden band of...

Lees verder
1980
2022-08-10
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Boek

Het woord boek is hetzelfde als beuk. In de 17e eeuw zijn uit het oosten van Nederland allerlei eu-vormen in het Hollands doorgedrongen die soms de oudere oevormen verdrongen, soms dubbelvormen deden ontstaan. Daarbij hoort beuk. In woorden als boekvink (in de beuk levende vink) en boekweit is de oe-klank bewaard. Naast elkaar vindt men: genoegen e...

Lees verder
1973
2022-08-10
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Boek

[ zie Oudgerm. bôk, beukenplank, voor het inkrassen van geschrift?], o. (-en), 1. (als voorw.) geheel van een aantal bedrukte of beschreven bladen van papier, perkament of andere stof, een geschrift over enig onderwerp bevattende, sedert de uitvinding van de boekdrukkunst vooral zulk een geheel uit gevouwen en samengenaaide vellen bedrukt pap...

Lees verder
1964
2022-08-10
voornamen

Voornamenboek

Boek

m -> Bokke.

1955
2022-08-10
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BOEK

is een feitelijke verzameling van gekristalliseerde, verwoorde gedachten. Van oudsher heeft men door middel van ingenieus uitgedachte schrifttekens, aangebracht op allerlei materiaal, gepoogd het vluchtige woord vast te leggen. Door het woord immers brengt de mens tot uiting wat hij denkt, treedt hij met de andere mensen in contact en ontmoet hij d...

Lees verder
1952
2022-08-10
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Boek

s.n., boek (it).

1950
2022-08-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Boek

o. (-en), 1. (als voorw.) geheel van een aantal bedrukte of beschreven bladen van papier, perkament of andere stof, een geschrift over enig onderwerp bevattende, inz. zulk een geheel uit gevouwen en samengenaaide vellen bedrukt papier bestaande en al of niet in een band gebonden: een ingenaaid, een gebonden boek; oude, nieuwe boeken;...

Lees verder
1947
2022-08-10
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Boek

wordt taalkundig in verband gebracht met het Germaanse woord voor beuk, dus: tafeltje van beukenhout (vgl. Lat. liber, bast, later het daarop geschreven boek; en Grieks fhjiklov, biblion, van biblos, d.i. papyrusplant of ook de bast daarvan; later ook het daarop geschreven boek). In de Oudheid werd het materiaal, waarop men schreef, vervaardigd uit...

Lees verder