Wat is de betekenis van Bodhisattva?

2023-12-02
Boeddhistische psychologie

Cuong Lu (2017)

Bodhisattva

Iemand met grote compassie om alle levende wezen tot verlichting te brengen.

2023-12-02
Lexicon antroposofie

Henk van Oort (2010)

Bodhisattva

Bodhisattva een ingewijde die optreedt als leraar van de mensheid gedurende een bepaald tijdperk. Als dat tijdperk verstreken is, krijgt een bodhisattva de rang van boeddha en hij zal dan niet meer incarneren in een fysiek lichaam.

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Bodhisattva

[Sanskr.] hij wiens wezen verlicht is, een 'heilige' op aarde.

2023-12-02
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

bodhisattva

bodhisattva - In het mahayana-boeddhisme iemand die de verlichting van het boeddhaschap bereikt maar ervoor kiest het betreden van het nirwana uit te stellen en in plaats daarvan in de wereld blijft met het barmhartige doel om mindere wezens te helpen de staat van verlichting te bereiken. In het theravada-boeddhisme wordt de term uitsluitend gebrui...

2023-12-02
Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

BODHISATTVA

hij die op de drempel zit tussen hemel en aarde, om de zoekende de weg naar de hemel te wijzen. De B. weigert naar het Nirvana te gaan uit bekommernis met de mensheid. Hij zal haar tot gids dienen en pas de hemel binnengaan als iedereen de drempel is gepasseerd. Zie ook: Vishnu.

2023-12-02
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Bodhisattva

Buddh. heiland-figuur. Z. Buddha en Buddhisme.

2023-12-02
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Bodhisattva

(’Hij die inzicht heeft’, nl. in de zin van het Nirvana), laatste incarnatie vóór de Boeddha, of: belichaming van een Boeddha op aarde, zie oostaziatische kunst – China - Bodhisattva; zie oostaziatische kunst – China - onmacht; zie oostaziatische kunst - China - Sung; zie Indische kunst - Boeddha - leve...

2023-12-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Bodhisattva

Sanskritwoord ontleend aan het Mâhâyâna-Boeddhisme, dat een heilige aanduidt, die zich voorbereidt om de volledige verlichting van het Boeddhaschap te erlangen, maar deze stap aeonen lang uitstelt, ja later zelfs vrijwillig afstand doet van het Nirvâna uit louter altruïsme. Iedereen kan Bodhisattva worden,...

2023-12-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bodhisattva

[Sanskriet], m. (-’s), term uit het mahayana-boeddhisme, die betekent: verlichte die zich op een volledig boeddhaschap voorbereidt, maar de laatste fase steeds verschuift, en vrijwillig afstand doet van het nirvana om door zijn grote macht de mensheid bij te staan.