Wat is de betekenis van blootstellen?

2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

blootstellen

blootstellen - Werkwoord 1. (ov) ~ aan in aanraking doen komen met een besmetting of straling Hij besefte niet dat hij daarmee blootgesteld werd aan radioactive besmetting. 2. (refl) zich ~ zichtbaar maken, kwetsbaar opstellen In het huidige erediv...

Lees verder
2023-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

blootstellen

blootstellen - regelmatig werkwoord uitspraak: bloot-stel-len 1. ermee in aanraking laten komen ♢ hij heeft zijn hond blootgesteld aan de kou Regelmatig werkwoord: bloot-stel-len ik stel bloot (... ik blootstel)...

Lees verder

Direct toegang tot alle 8 resultaten over blootstellen?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Blootstellen

v., bleatstelle, bleatjaen; het huis is blootgesteld aan de volle wind, it hûs stiet op ’e brânwacht; aan weer en wind blootgesteld liggen, lizze to fordouwedrinken.

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Blootstellen

(stelde bloot, heeft blootgesteld), blootgeven, onbeschut laten: aan de koude blootgesteld: — zich aan iets blootstellen, niet tegen iets op zijn hoede zijn ; ook : riskeren: zich aan een berisping blootstellen, iets doen waarop een berisping kan volgen.

2023-05-30
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

Blootstellen

~se, zich in de zon koesteren; bruin worden in de zon. asomar, te voorschijn komen; ~$e, zich vertonen.

2023-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

blootstellen

stelde bloot, h. blootgesteld (onbeschut laten tegen iets; iets laten inwerken op): aan weer en wind blootgesteld zijn; aan de spot blootgesteld; refl. zich blootstellen aan iets, niet op zijn hoede zijn, zo handelen, dat men kans loopt iets onaangenaams te ondervinden.

2023-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

blootstellen

(stelde bloot, heeft blootgesteld) 1. onbeschut laten : aan weer en wind blootgesteld. 2. zich niet op zijn hoede zijn tegen ; zich aan gevaren, aan onaangename ontmoetingen -.

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Blootstellen

(stelde bloot, heeft blootgesteld), blootgeven, in directe aanraking laten: aan de koude blootgesteld; zich aan een berisping blootstellen, iets doen waarop een berisping kan volgen.