Wat is de betekenis van Blokdruk?

2024-07-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-25
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

blokdruk

1. drukprocédé voor boeken waarbij tekst en afbeelding in een blok hout zijn gesneden en daarvan worden afgedrukt; gebruikt in de 15e eeuw. 2. volgens dit procédé vervaardigde druk. - xylografische druk.

2024-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Blokdruk

m., het drukken met blokken, vgl. Blokboek.

2024-07-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

blokdruk

m. (voor Koster: het drukken met blokken met gesneden letters in tegenstelling met het drukken met losse letters).

2024-07-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Blokdruk

Blokdruk - zie Blokboek.

2024-07-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

blokdruk

m. druk door middel van houten blokken, met daarin gesneden letters : vóór de letterdruk gebruikte men -.

2024-07-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Blokdruk

Blokdruk - Het afdrukken van houtsneden, zooals zulks in de late middeleeuwen en zelfs nog na de uitvinding van het drukken met losse letterteekens in de 16e eeuw gewoonte was. De xylographie is vermoedelijk uit de Nederlanden afkomstig en van hieruit over Duitschland en andere landen verspreid. De houten platen werden zoodanig met het mes of de gr...

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Blokdruk

m., het afdrukken van houtsneden, zoals in de late middeleeuwen en zelfs nog na de uitvinding van de boekdrukkunst (d.i. het drukken met losse lettertekens) in de gehele 15e eeuw en ook nog in het begin van de 16e eeuw, de gewoonte was. De houten platen werden met het mes bewerkt, zodat òf de letters en figuren in het hout werden gegroefd, &...

Wil je toegang tot alle 9 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Blokdruk

BLOKDRUK, m. het drukken met blokken, vgl. blokboek.

Gerelateerde zoekopdrachten