Wat is de betekenis van blokdiagram?

2024-07-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

blokdiagram

blokdiagram - Diagrammen waarbij gebruik wordt gemaakt van gemerkte blokken die door rechte lijnen met elkaar zijn verbonden om aan te kunnen geven hoe verschillende delen of fasen zich tot elkaar verhouden.

2024-07-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Blokdiagram

is een driedimensionale afbeelding van een gedeelte van de aardkorst, waarop het verband tussen de ligging en de structuur der gesteentelagen en de landschapsvormen van een niet te groot gebied aanschouwelijk wordt voorgesteld.

2024-07-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Blokdiagram

noemt men in de aardrijkskunde en in de geologie een tekening, die in perspectief is uitgevoerd en een gedeelte van de aardkorst veelal in drie loodrecht op elkaar staande vlakken weergeeft: een horizontaal vlak en twee verticale vlakken. Soms wordt in plaats van het horizontale vlak de landoppervlakte schematisch weergegeven. Deze wijze van voorst...

2024-07-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Blokdiagram

Blokdiagram - een wijze van voorstelling van een deel van het aardoppervlak, waarbij een uit de aardkorst gesneden rechthoekig blok in parallelperspectief wordt weergegeven. Gewoonlijk geschiedt dit in de isometrische projectie; de drie hoofdrichtingen (lengte, breedte en hoogte van het blok) worden dan voorgesteld door lijnen, die hoeken van 120°...

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Blokdiagram

o. (-men), in parallelperspectief weergegeven tekening van (b.v. in de geologie) een deel van de aardkorst in drie loodrecht op elkaar staande vlakken.

Gerelateerde zoekopdrachten