Wat is de betekenis van bloempjes plukken?

2020
2021-01-19
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

bloempjes plukken

(17e eeuw, vero.) (euf.) z'n gevoeg doen. Niet te verwarren met ‘(iemands) bloempje plukken’. • Doe gingen wy verby de Brouwery van 't Jerusalems kruys, En juyst most ick bloemen, en ick liep onger de Varcke-sluys. (G.A. Bredero: Moortje. 1615)

Lees verder
2004
2021-01-19
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

bloempjes plukken

Verouderd eufemisme voor ‘zijn behoefte doen’. Vgl. het Middelnederlandse ‘bloemen lesen’ en het zeventiende-eeuwse werkwoord ‘bloemen’. Juyst most ick bloemen, en ick liep onger de Varcke-sluys. G.A. Bredero: De Werkenvan-, 1883-1890. Geciteerd in WNT

Lees verder