Wat is de betekenis van Bloemenhorloge?

1973
2022-01-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bloemenhorloge

o. (-s), (ook: bloemenuurwerk), een sortering planten waarvan de bloemen zich op vaste uren openen of sluiten. De diverse plantesoorten zijn op een wijzerplaatvormig bloemperk uitgeplant. Men kan, althans op heldere dagen, bij benadering de tijd af lezen. Zo opent zich de bloem van de akkergoudsbloem (Calendula arvensis) om 9 uur, en die van de nac...

Lees verder
1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bloemenhorloge

o. (-s), perk met planten die op verschillende tijden van de dag hun bloemen openen en sluiten, zodat men daaraan kan zien hoe laat het ongeveer is, ook uurwerk van Flora geheten

1933
2022-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bloemenhorloge

Bloemenhorloge - of bloemenklok is een groepeering van planten, reeds door Linnaeus in Upsala gemaakt, die zich achtereenvolgens op verschillende uren openen en sluiten (onder normale weersomstandigheden), zoodat men daaruit het tijdstip van den dag kan opmaken.

1916
2022-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bloemenhorloge

Bloemenhorloge - een verzameling van planten, wier bloemen op verschillende uren opengaan, en die dus eenigermate als uurwerk of uurwijzer gebruikt kon worden; een dusdanig b. werd reeds door Linnaeus in zijn Philosophia botanica besproken.

1898
2022-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bloemenhorloge

BLOEMENHORLOGE, o. (-s), eene verzameling planten die op verschillende tijden van den dag de bloemen openen en sluiten, zoodat men daaraan kan zien, hoe laat het is, ook uurwerk van Flora geheeten.

Gerelateerde zoekopdrachten