Wat is de betekenis van Bloem?

2022
2022-08-17
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

bloem

(17e eeuw) (euf.) vrouwelijk geslachtsdeel. Ook: maagdenvlies. Kijk ook onder: 'iemands bloempje* plukken' en 'ze is haar bloempje* kwijt.' Zie ook: bloemkool*. • wie ziet uit naar een vuil bruid die de roem, van haar bloem schandig heeft verloren? (Livinus van der Minnen: Den eerelycken pluck-voghel. 1677) •...

Lees verder
2021
2022-08-17
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Bloem

Een bloem is bij zaadplanten een in groei beperkte spruit die de voortplantingsorganen draagt. Uit een bloem worden vruchten en zaden gevormd. Plantensoorten worden vaak aan de hand van de bloem herkend. Zij bestaat globaal gezien uit een bloembodem, waarop van buiten naar binnen gezien de bloembekleedsels (kelk en/of kroon), één of meer meeldraden...

Lees verder
2020
2022-08-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

bloem

Het begrip bloem heeft 5 verschillende betekenissen: 1) deel van een bedektzadige plant. deel van een bedektzadige plant dat de voortplantingsorganen bevat en dat zich, eenmaal in bloei, kenmerkt door zijn eigen karakteristieke kleur, vorm en vaak ook geur. 2) iets wat op een bloem lijkt. iets wat op een bloem lijkt; op een bloem lij...

Lees verder
2020
2022-08-17
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Bloem

Germaanse eenstammige of verkorte naam met de betekenis 'bloem, jeugdig, mooi' (zie verder Bloemaart).

2019
2022-08-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bloem

bloem - Zelfstandignaamwoord 1. (plantkunde) een deel van plant met zaden - Jongens, pas op dat jullie de bloempjes niet vertrappen! - Als de hommel de bloem nadert, kantelen de haartjes ruwweg in de richting van de bloem, en dat activeert zenuwcel...

Lees verder
2018
2022-08-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bloem

bloem - zelfstandig naamwoord 1. gemalen tarwekorrel, waar zemelen etc. uit verwijderd zijn ♢ je kunt een saus dikker maken met een beetje bloem Zelfstandig naamwoord: bloem de bloem Synoniemen tarwebloem

Lees verder
2017
2022-08-17
B.D. Poppen

Schrijver op Ensie

Bloem

Blijft over na het builen (zeven) van volkoren meel; de zemelen zijn dan verwijderd. Zie ook grint, zemelen.

2016
2022-08-17
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

bloem

Gebuild meel d.w.z. granen vermalen en te ontdoen van schil en kiemen. Bloem wordt gebruikt voor de bereiding van gebak, koek, brood, meelspijzen, maar ook als bindmiddel voor soepen en sausen.

2002
2022-08-17
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Bloem

De symboliek van bloemen betekent voor de eik: kracht en roem; hulst: zegen over de dood; klimop: gehechtheid; laurier: roem, eeuwig leven; lelie: onschuld, barmhartigheid; lelietjes der dalen: symbool van Christus als brenger van heil en evangelie; palm: overwinning, vrede; roos (rode): schoonheid, liefde Verwelkte bloemen zijn een zogenaamd vanit...

Lees verder
1991
2022-08-17
Lesbotaal Lexicon (1991)

Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal (1991). Geschreven door Kunst, Hanneke, en Xandra Schutte.

Bloem

Bloem - vrouwelijk geslachtsdeel. Misschien niet het creatiefste, maar wel het liefste woord voor ‘van onderen ’ vind ik het woord ‘Bloem(etje) Het is voor alle leeftijden te gebruiken. Van lotus tot orchidee. De roos die zich ontvouwt, de pioenroos... prachtig! En dan de waterlelie en de iris (..) Ik houd het meest van ‘mij...

Lees verder
1990
2022-08-17
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

bloem

bloem - Het voor voortplanting bestemde deel van een plant uit de divisio Magnoliophyta (Angiospermae), algemene benaming voor bloeiende planten of angiospermae. In de volksmond wordt de term 'bloem' specifiek gebruikt wanneer de voortplantingsstructuur zich qua kleur en vorm geheel of gedeeltelijk duidelijk aftekent.

1981
2022-08-17
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bloem

Bloemen hebben de taak voor de vermenigvuldiging der planten te zorgen. Bij éénjarige planten ontwikkelen de volgende bloemen zich reeds tijdens de bloei van de vorige. Bij overblijvende planten, in het bijzonder bij houtige gewassen, gaan vele jaren voorbij eer de bloem vorming inzet, bij de eik 60-80 jaar. Elke bloem bestaat uit ver...

Lees verder
1977
2022-08-17
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

bloem

bloem - maagdom, maagdelijkheid (vgl. maagdebloem). 't Is best dat gy maer heene gaet, Want al u zoete Vryery, Is maer om de blom van my. En gy zoud mijn laten zitten, Als gy die hadde en weg ging gy, DE vos, Kleyn Jans Konkelpotje 26 [1714]. Dal het noch grooter werk in heeft voor een heromzwervent meysje, om haar bloempje te bewaaren op een...

Lees verder
1974
2022-08-17
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

bloem

op bloembodem (receptaculum) bloembekleedsels (perianthium): kelk (calyx) met kelkbladen (sepalen), kroon (corolla) met kroonbladen (petalen), meeldraden (samen: androecium): een meeldraad (stamen) met helmdraad (filament) en helmknop (anthere) bestaande uit 2 helmhokjes (loculamenten) en helmbindsel (connectief); stampers (samen gynoecium): een...

Lees verder
1973
2022-08-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bloem

v./m. (-en), 1. een eindelings stengeldeel dat voortplantingsorganen draagt, komt voor bij de Angiospermae en de Chlamydospermae; dubbele bloem, met een groter aantal bloembladen dan het normale; gevulde bloem, met grotere bloembladen dan gewoonlijk; eenslachtige met enkel meeldraden (mannelijke bloem) of met enkel stampers (vrouwelijke bloem); twe...

Lees verder
1964
2022-08-17
voornamen

Voornamenboek

Bloem

m Germ. eenstammige, of verkorte naam met de betekenis ‘bloem, jeugdig, mooi’ (zie Bloemaart).

Lees verder
1954
2022-08-17
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bloem

1. (plantk.) Vrijwel alle Zaadplanten of Phanerogamen (= Anthophyta) bezitten b. Alle andere planten, die we onder de thans weinig gebruikelijke naam Cryptogamen (b.v. schimmels, wieren, mossen, varens) kunnen samenvatten, bezitten geen b. Bij de Naaktzadigen of Gymnospermen, b.v. den, zijnde b. echter weinig opvallend, zodat men in het dagelijks l...

Lees verder
1952
2022-08-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bloem

s., blom; -en plukken, blomkesykje; -en kweken, blomkje; met -en getooid, biblomme; éénjarige uit zaad gewonnen —, saeiling; er komen -en op de ramen, de glêzen biblomje, der komme blommen op ’e ruten.

1950
2022-08-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bloem

v. (-en), 1. uitgebot deel ener naaktzadigo plant, dat voornamelijk ter voortplanting dient en dat zich veelal onderscheidt door schoonheid van vorm en kleur der (gespecialiseerde) bladen of door een aangename geur; zinnebeeld van vergankelijkheid; — dubbele bloemen, met een groter aantal bloembladen dan het normale; gevulde bloemen...

Lees verder
1947
2022-08-17
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Bloem

Morphologisch beschouwt men de bloem als een stengeldeel, waarbij de bladen min of meer vervormd zijn in verband met de taak der geslachtelijke voortplanting. Bloemen met kelkbladen, kroonbladen (samen bloembekleedselen), meeldraden en stampers (samen voortplantingsorganen) heten volkomen bloemen (fig. iA); bij onvolkomen bloemen ontbreken een of m...

Lees verder