Wat is de betekenis van Bloem?

2024-02-28
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

bloem

Het begrip bloem heeft 5 verschillende betekenissen: 1) deel van een bedektzadige plant. deel van een bedektzadige plant dat de voortplantingsorganen bevat en dat zich, eenmaal in bloei, kenmerkt door zijn eigen karakteristieke kleur, vorm en vaak ook geur. 2) iets wat op een bloem lijkt. iets wat op een bloem lijkt; op een bloem lij...

2024-02-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Bloem

Een bloem is bij zaadplanten een in groei beperkte spruit die de voortplantingsorganen draagt. Uit een bloem worden vruchten en zaden gevormd. Plantensoorten worden vaak aan de hand van de bloem herkend. Zij bestaat globaal gezien uit een bloembodem, waarop van buiten naar binnen gezien de bloembekleedsels (kelk en/of kroon), één of m...

2024-02-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

bloem

(17e eeuw) (euf.) vrouwelijk geslachtsdeel. Ook: maagdenvlies. Kijk ook onder: 'iemands bloempje* plukken' en 'ze is haar bloempje* kwijt.' Zie ook: bloemkool*. • wie ziet uit naar een vuil bruid die de roem, van haar bloem schandig heeft verloren? (Livinus van der Minnen: Den eerelycken pluck-voghel. 1677) • Misschien dacht ze wel ter...

2024-02-28
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Bloem

Germaanse eenstammige of verkorte naam met de betekenis 'bloem, jeugdig, mooi' (zie verder Bloemaart).

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bloem

bloem - Zelfstandignaamwoord 1. (plantkunde) een deel van plant met zaden - Jongens, pas op dat jullie de bloempjes niet vertrappen! - Als de hommel de bloem nadert, kantelen de haartjes ruwweg in de richting van de bloem, en dat activeert zenuwcel...

2024-02-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bloem

bloem - zelfstandig naamwoord 1. gemalen tarwekorrel, waar zemelen etc. uit verwijderd zijn ♢ je kunt een saus dikker maken met een beetje bloem Zelfstandig naamwoord: bloem de bloem Synoniemen tarwebloem

2024-02-28
Culinair van a tot z

Peter Joh. M. Zuidweg (2016)

bloem

Gebuild meel d.w.z. granen vermalen en te ontdoen van schil en kiemen. Bloem wordt gebruikt voor de bereiding van gebak, koek, brood, meelspijzen, maar ook als bindmiddel voor soepen en sausen.

2024-02-28
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

bloem

- in bloem staan, in bloei staan. Dat was het gevolg van het gelijktijdig in bloem staan en de vruchtzetting door de extreem hoge temperaturen van half mei van zowel planten in volle grond als onder tunnels. - HN, 20-07-2000.

2024-02-28
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Bloem

De symboliek van bloemen betekent voor de eik: kracht en roem; hulst: zegen over de dood; klimop: gehechtheid; laurier: roem, eeuwig leven; lelie: onschuld, barmhartigheid; lelietjes der dalen: symbool van Christus als brenger van heil en evangelie; palm: overwinning, vrede; roos (rode): schoonheid, liefde Verwelkte bloemen zijn een zogenaamd vanit...

2024-02-28
Molenwoordenboek

B.D. Poppen (2000)

Bloem

Blijft over na het builen (zeven) van volkoren meel; de zemelen zijn dan verwijderd. Zie ook grint, zemelen.

2024-02-28
Lesbotaal Lexicon Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal

Hanneke Kunst en Xandra Schutte (1991)

Bloem

Bloem - vrouwelijk geslachtsdeel. Misschien niet het creatiefste, maar wel het liefste woord voor ‘van onderen ’ vind ik het woord ‘Bloem(etje) Het is voor alle leeftijden te gebruiken. Van lotus tot orchidee. De roos die zich ontvouwt, de pioenroos... prachtig! En dan de waterlelie en de iris (..) Ik houd het meest van ‘mij...

2024-02-28
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Bloem

Naam van een in de 17e en 18e eeuw zeer gegoed (Oosten) Westzaandams geslacht. Hiervan was Claes Arentsz. Bloem die een houthandel dreef en op het Kuiperspad (het noordelijke pad dat samen met het zuidelijke Zilverpad de latere Gedempte Gracht vormde) woonde, als vroedschap betrokken bij het verblijf van Czaar Peter in 1697. Hij raakte bevriend met...

2024-02-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

bloem

bloem - Het voor voortplanting bestemde deel van een plant uit de divisio Magnoliophyta (Angiospermae), algemene benaming voor bloeiende planten of angiospermae. In de volksmond wordt de term 'bloem' specifiek gebruikt wanneer de voortplantingsstructuur zich qua kleur en vorm geheel of gedeeltelijk duidelijk aftekent.

2024-02-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Bloem

Bloemen hebben de taak voor de vermenigvuldiging der planten te zorgen. Bij éénjarige planten ontwikkelen de volgende bloemen zich reeds tijdens de bloei van de vorige. Bij overblijvende planten, in het bijzonder bij houtige gewassen, gaan vele jaren voorbij eer de bloem vorming inzet, bij de eik 60-80 jaar. Elke bloem bestaat uit ver...

2024-02-28
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

bloem

In verb. die in de standaardt. niet (meer) voorkomen: in bloem staan, in bloei staan; iem. een bloempje (spreekt, bloemeke) geven, een pluimpje, complimentje geven; - iem. blauwe bloempjes op de mouw spelden, speten e.d., iem. iets op de mouw spelden, iets wijsmaken. Alsof hij... het karakter van de toekomstige Duitse Vo...

2024-02-28
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

bloem

bloem - maagdom, maagdelijkheid (vgl. maagdebloem). 't Is best dat gy maer heene gaet, Want al u zoete Vryery, Is maer om de blom van my. En gy zoud mijn laten zitten, Als gy die hadde en weg ging gy, DE vos, Kleyn Jans Konkelpotje 26 [1714]. Dal het noch grooter werk in heeft voor een heromzwervent meysje, om haar bloempje te bewaaren op een...

2024-02-28
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

bloem

op bloembodem (receptaculum) bloembekleedsels (perianthium): kelk (calyx) met kelkbladen (sepalen), kroon (corolla) met kroonbladen (petalen), meeldraden (samen: androecium): een meeldraad (stamen) met helmdraad (filament) en helmknop (anthere) bestaande uit 2 helmhokjes (loculamenten) en helmbindsel (connectief); stampers (samen gynoecium): een...

2024-02-28
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Bloem

m Germ. eenstammige, of verkorte naam met de betekenis ‘bloem, jeugdig, mooi’ (zie Bloemaart).

2024-02-28
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

bloem

: van de bloemen (zegswijze), (niet alg.) erg mooi (i.h.b. gezegd van een meisje). Baja , Solly heet ze, zal hoop ik niet boos op mij geworden zijn. Brada [S, broeder], als je die sma ziet. Van de bloemen (WS 20-111982). - Opm.: Ook zegt men wel eens van de bloemetjes.

2024-02-28
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Bloem

1. (plantk.) Vrijwel alle Zaadplanten of Phanerogamen (= Anthophyta) bezitten b. Alle andere planten, die we onder de thans weinig gebruikelijke naam Cryptogamen (b.v. schimmels, wieren, mossen, varens) kunnen samenvatten, bezitten geen b. Bij de Naaktzadigen of Gymnospermen, b.v. den, zijnde b. echter weinig opvallend, zodat men in het dagelijks l...