2019-11-20

Bloed

1. als versterkend voorvoegsel is bloed-erg productief. Als eerste lid van een samenstelling bet. het gewoon ‘in hoge mate; erg beste’ enz. Vooral in zwang onder jongeren en soldaten. Zo vinden we bij Salleveldt 1978 al bloedlinkof bloedjelink‘erg gevaarlijk’ (tegenwoordig kan bloedlinkook ‘verschrikkelijk boos’ beduiden). Endt en Frerichs vermelden nog bloedgeilen bloedgabber‘boezemvriend’. Tegenwoordig hebben jongeren het over een bloedmooi wijf of een bloedsaaie film. Een bloe...

2019-11-20

Bloed

Bloed bestaat voornamelijk uit cellen en de waterige oplossing waarin deze zich bevinden. Ongeveer 45% van het bloed bestaat uit cellen, en de overige 55% is het zo- geheten bloedplasma. De cellen worden onderverdeeld in rode bloedcellen (erytrocyten) en witte bloedcellen (leukocyten). Daarnaast zijn er ook bloedplaatjes (trom- bocyten), die een belangrijke rol spelen bij de stolling van bloed. Het bloedplasma bestaat voornamelijk uit water, waarin onder andere plasma-eiwitten, voedingsstoffen,...

2019-11-20

bloed

Vloeistof die door het lichaam stroomt via het hart, de slagaderen, de haarvaten (capillairen) en de aderen (venen) en die uit plasma en cellen bestaat. Bloed is eigenlijk vloeibaar bindweefsel. Het doet van alles. Het vervoert zuurstof (via de rode bloedcellen) en voedingsstoffen naar lichaamscellen en voert afvalproducten af naar de nieren en koolzuurgas (kooldioxide) naar de longen. Ook vervoert het hormonen en brengt het afweerstoffen en witte bloedcellen naar plaatsen in het lichaam waar di...

2019-11-20

bloed

bloed - Zelfstandignaamwoord 1. lichaamsvocht dat rondstroomt in de slagaderen en aderen ter verspreiding van zuurstof en andere voor de levensprocessen onontbeerlijke stoffen Het bloed vervoert zuurstof van de longen naar de lichaamscellen. 2. (enkel als verkleinwoord: bloedjes) in bloedjes van kinderen: kinderen van mijn eigen vlees en bloed 3. (enkel als datief: bloede) in in koelen bloede,...

2019-11-20

Bloed

De drager van het ‘ik’. Tegenpool van de zenuwen. Het bloed heeft de tendens geest te worden, de zenuw heeft als tendens te verharden tot skelet.

2019-11-20

Bloed

Bloed wordt in het oude Israël opgevat als drager van het leven. Het bloed is de levenskracht, het behoort toe aan God en mag daarom niet worden genuttigd. Elke slachting is daarom een bijzondere, rituele handeling. Bloed bewerkt verzoening en reinigt van schuld (Leviticus 17: 11). Deze gedachte speelt ook in het nieuwe testament een rol als het gaat over de betekenis van het lijden en sterven van Jezus (Hebreeërs 9: 22).

2019-11-20

Bloed

Versch bloed vertoont zich aan het bloote oog als eene licht- of donker- roode vloeistof. Geheel iets anders ontwaren wij, als wij door den microscoop een drop­pel bloed gadeslaan. Dan zien wij eene ver­bazende menigte ronde ligchaampjes, zwe­vende in eene kleurlooze vloeistof (plasma). Naar gelang het aantal dier ligchaampjes grooter is, vertoont zich het bloed met don­kerder kleur. Om die ligchaampjes afzonderlijk gade te slaan, verdunt men het bloed, en men ziet ze daarna drijven in de ge...

2019-11-20

Bloed

Bloed - zich het bloed uit de poten lopen: verschrikkelijk hard lopen. . . . nadat Marijke en ik als eersten de commando-training gehaald hadden en ons het bloed uit de poten hadden gelopen.- Vrij Nederland 21.9.1985 ​

2019-11-20

Bloed

Bloed - 1) van gewervelde dieren. Als voorbeeld behandelen wij het b. van den mensch, verschillen tusschen zijn bloed en dat van andere gewervelde dieren worden hieronder besproken. Het b. is een roode, ondoorzichtige vloeistof, die buiten het lichaam niet onveranderd blijft, maar na een vijftal minuten in een vaste, gelatineuse massa overgaat (bloedstolling). Deze bloedstolling kan voorkomen worden: 1e door het bloed op te vangen in buizen, die van binnen met een dunne laag paraffine bedekt zij...

2019-11-20

bloed

bloed - woorddeel 1. erg ♢ het is hier bloedheet Woorddeel: bloed

2019-11-20

bloed

bloed - o. (g. mv.), 1. vloeistof die in het levend organisme in een (al dan niet geheel) gesloten buizenstelsel circuleert; de rode vloeistof bij mensen en hogere dieren: aderlijk, slagaderlijk —; waterachtig, bedorven — spuwen; bij vergelijking spreekt men van het witte — van de lagere diersoorten; mensen van vlees en —, levend, zoals zij werkelijk bestaan; iemand tot bloedens toe geselen, zo dat er bloed begint te vloeien; (fig.) etter of water en — zweten, duize...

2019-11-20

Bloed

We hoeven je niet te vertellen, wat bloed is, want er zal wel geen mens ter wereld zijn, die het nooit gezien heeft. Denk maar eens aan al de schrammen- en wondjes, sneedjes in je vinger, misschien ook „gaten in ’t hoofd”, die je in je jonge leven al hebt „beleefd”. Je weet dus wat bloed is, maar weet je ook wat bloed is? Nu moet ik weer even geleerd worden, want het onderwerp bloed is belangrijk genoeg, om er hier ’t een en ander van te vertellen. Bloed is....

2019-11-20

bloed

Door associaties met de gekruisigde Christus is het woord bloed in vloeken doorgedrongen. De relatie tussen bloed en kruis is zeer nauw. Bloed is daarnaast verbonden met allerlei andere gemoedsaandoeningen. Wat bijvoorbeeld met bloed geschreven is, legt plichten op. Met bloed wordt een verdrag met de duivel ondertekend. In de meeste religieuze culturen heeft het bloed een grote symbolische waarde. Bloed is ook het symbool van verschrikkingen. Men spreekt immers van...