Wat is de betekenis van blinde vlek?

2024-06-15
Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2024)

Blinde vlek

Een blinde vlek betekent in overdrachtelijke zin iets niet kunnen of niet willen zien. Bijvoorbeeld hoe wit geprivilegieerd ik zelf ben. Hardnekkig denken géén blinde vlekken te hebben, getuigt van weinig zelfkennis. Anderen partijdigheid verwijten en gelijktijdig eigen terugkerende vooringenomenheid niet onderkennen, wijst op zelfove...

2024-06-15
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

blinde vlek

Het deel van het netvlies waar geen cellen (staafjes en kegeltjes) zitten waarmee je de dingen om je heen kunt zien. Op die plaats komen uitlopers van zenuwcellen en bloedvaten in het oog bij elkaar en verlaten ze het oog, door het netvlies heen. Je gezichtsveld is het beeld van ‘dat wat je ziet’ dat de ogen aan de hersenen aanbieden. Daarin is al...

2024-06-15
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Blinde vlek

zie oog.

2024-06-15
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

blinde vlek

deel van netvlies waar de zenuwvezels van de oogzenuw het oog verlaten. Er is geen lichtwaarneming.

2024-06-15
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Blinde vlek

de plek van het netvlies waar de oogzenuw en de bloedvaten in de oogappel komen en waar geen staafjes en kegeltjes voorkomen ook de overeenkomstige plek in het gezichtsveld. zie ook papilla (nervi optici) en stuwingspapil.

2024-06-15
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Blinde vlek

is een deel van het netvlies (zie oog), waar geen zenuwelementen aanwezig zijn die lichtprikkels kunnen opnemen. Zij bevindt zich op de plaats, waar de gezichtszenuw (nervus opticus) in de oogbol treedt, d.i. 4 mm binnenwaarts van de achterpool van de oogbol. Bij beschouwing van de achtergrond van het oog met behulp van de oogspiegel doet zi...

2024-06-15
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Blinde vlek

Blinde vlek - heet de plaats, waar de gezichtszenuw door de sclera heendringt en zich begint te vertakken, maar nog geen uiteinde heeft, zoodat dus de staafjes en kegeltjes (de eigenlijke uiteinden van de zenuw) hier ontbreken. Daar de staafjes en kegeltjes voor de omzetting van de lichtenergie in zenuwprikkeling noodig zijn, is het oog daar ter pl...