Wat is de betekenis van Bliksem?

2021
2022-07-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Bliksem

Bliksem is een elektrische ontlading tussen wolken onderling of tussen wolken en de aarde. Bliksem wordt steeds ingeleid door een zwakke voorontlading. De zwakke voorontlading groeit vrijwel steeds van wolk naar aarde, deze wordt op de voet gevolgd en ingehaald door een tweede ontlading. Deze beweegt zich in hetzelfde kanaal maar vertoont op korte...

Lees verder
2020
2022-07-07
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

bliksem

1) 19e eeuw) (inf.) kerel, vent. • Schoon, in de alderlaatste tijd, dat die Dotter d'r bij gekomme was... Dat was wel een pientere bliksem... en die zou 'm misschien... (Frans Coenen: Zondagsrust. 1902) • Maar die Pukkie, dat was 'n valsche bliksem. (M.J. Brusse: Boefje. 1903) • Já serpent!... grauwe bliksem!... stoof Piet o...

Lees verder
2019
2022-07-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bliksem

bliksem - Zelfstandignaamwoord 1. (meteorologie) (elektrotechniek) lichtgevende stralen die uit de hemel barsten bij onweer ten gevolge van een elektrische ontlading De bliksem zette de boerderij in brand. bliksem - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd va...

Lees verder
2018
2022-07-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bliksem

bliksem - zelfstandig naamwoord uitspraak: blik-sem 1. een lichtflits door de lucht ♢ eerst was er alleen onweer, later ook bliksem Algemene uitdrukkingen: 1. alles is naar de bliksem [bedo...

Lees verder
2009
2022-07-07
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

bliksem

(de; -s) AL - elektrische ontlading die bij een onweer van de ene wolk naar de andere of naar de aarde overspringt. • Als een speler denkt dat er gevaar is voor blikseminslag mag hij het spel onderbreken. (COLLJ) • Een geliefd doelwit van bliksem is elektrisch geleidend materiaal in een open ruimte. Aanbevolen wordt om de golftas te laten staan bi...

Lees verder
2009
2022-07-07
Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Bliksem

De heilige Nicolaas staat ook bekend als beschermer tegen de bliksem. Belemnieten (fossiele resten van uitgestorven inktvissen), die ook tegen bliksem zouden helpen, worden wel met de volksnamen ‘donderkeil’ of ‘vingersteen’ aangeduid, omdat ze de vorm van een vinger hebben. In Lotharingen worden belemnieten ook ‘vinge...

Lees verder
1998
2022-07-07
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Bliksem

zie ook hete bliksem: 1. geen-, helemaal niets. Informele uitdr. Syn. geen tering. 2. ik geef er de - van,ik doe het niet. Informele uitdr. 3. opzijn - krijgen,een pak ransel krijgen. Ook een pak opzijn bliksem krijgen.Informele uitdr.

Lees verder
1997
2022-07-07
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

bliksem

Het wnt zegt dat bliksem in verwensingen voorkomt en geeft daarvan een citaat uit Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse Beroerte, een treurspel uit 1668 van Thomas Asselijn. Ook vermeldt het dat bliksem synoniem is met duivel, d.w.z. ‘in sommige platte uitdrukkingen’. Als voorbeelden geeft het “L...

Lees verder
1993
2022-07-07
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Bliksem

In de Oudheid werd bliksem toegeschreven aan de boosheid van de een of andere godheid. Later dacht men dat bliksem werd veroorzaakt door te dicht langs elkaar schuivende wolken. Maar in 1752 toonde Benjamin Franklin aan, dat bliksem een ontlading van elektriciteit is. Het is een elektrische ontlading (vonk) tussen een elektrisch geladen wolk en de...

Lees verder
1992
2022-07-07
Symbolen

Hans Biedermann

bliksem

De indrukwekkende ontlading van ‘hemelse’ elektriciteit die de aarde vuur en vernieling brengt, is in alle oude culturen uitdrukking en symbool van bovennatuurlijke macht. Meestal is het de hemelgod of koning der góden die met behulp van houweel of hamer vijandige schepselen op aarde vernietigt of weerspannige mensen bestraft.

1981
2022-07-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bliksem

plotselinge elektrische ontlading tussen tegengesteld geladen delen van een onweerswolk of tussen wolken en aardoppervlakte. De ontlading gaat gepaard met een lichtflits en meestal met donder; zie ook bolbliksem.

1954
2022-07-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bliksem

1. (natuurk.) B. is de electrische ontlading tussen een wolk en de aarde of tussen de wolken onderling. De bliksem ontstaat daar, waar het electrische veld het sterkst is; aan de uiteinden van het ontladingskanaal wordt aanvankelijk een zeer grote veldsterkte aangetroffen, waardoor het kanaal in twee richtingen verder zal groei en. Soms zal het gro...

Lees verder
1952
2022-07-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bliksem

s., bliksem, wjerljocht (de); deis ingeslagen, it waer is ynslein.

1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bliksem

m. (-s), 1. electrische vonk die bij een onweder van de ene wolk naar de andere of naar de aarde overspringt; het vuur des hemels; de bliksem treft, slaat in (in een gebouw); — zo snel als de bliksem, verbazend snel; als de bliksem, krachtterm: onmiddellijk, zo gauw mogelijk; — als door de bliksem getroffen,...

Lees verder
1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bliksem

m. bliksems, bliksempje (dampkringverschijnsel bij de electrische ontlading van een onweerswolk; hemelvuur): (zo snel) als de bliksem; hij stond als door de bliksem getroffen, als verplet; fig. loop naar de bliksem, drommel; het geld gaat, is naar de bliksem, verloren; wat een gemene bliksem, vent! die luie, kale bliksem! ik geef er geen bliksem om...

Lees verder
1933
2022-07-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bliksem

lichtverschijnsel bij ontlading v. atmosferische electriciteit. De 1752 door B Franklin uitgevonden bliksemafleider leidt de spanning d/e metalen leiding n/d aarde af.

1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bliksem

Bliksem - hevige en lange electrische vonk in den dampkring, tijdens een onweer. De plotselinge ontlading van electriciteit springt over tusschen twee tegengesteld electrisch geladen onweerswolken of gedeelten van een onweerswolk, of tusschen een onweerswolk, die positief of negatief electrisch kan zijn, en de aarde. De heele b. ontlading bestaat u...

Lees verder
1929
2022-07-07
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Bliksem

Wordt iemand door den bliksem getroffen, dan kan de dood plotseling optreden, zonder waarneembare afwijkingen; soms vindt men verbrandingen, in andere gevallen verschijnselen van hersenschudding. Is de afloop niet doodelijk, dan kan volkomen genezing volgen; soms echter zijn er blijvende stoornissen, b.v. blindheid, metaalsmaak in den mond, enz. De...

Lees verder
1926
2022-07-07
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Bliksem

Alle natuurverschijnselen zijn werkingen van God. Daarom heeten in de Heilige Schrift bliksemen: zijne bliksemen (Job 36 : 32; Ps. 97 : 4; 144:6). Donder en bliksem begeleiden de komst des Heeren (Ex. 2 : 18; Ezech. 1 : 13; Openb. 4 : 5; 8 : 5). De bliksem wordt dikwerf om zijn helle schittering en om zijn groote snelheid tot een beeld gebruikt (Ma...

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bliksem

Bliksem - is evenals de donder een electrisch atmosferisch verschijnsel, dat steeds bij onweersbuien optreedt. Dat de b. een electrisch verschijnsel is, werd in het midden der vorige eeuw door Franklin met zijn beroemd geworden vliegerproef aangetoond. Met zekerheid weten we thans, dat de b. een electrische vonk is, slechts in lengte en heftigheid...

Lees verder