Wat is de betekenis van blauwe knoop?

2022
2022-08-14
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

blauwe knoop

(19e eeuw) (inf.) in de uitdrukking 'van de blauwe knoop zijn': geheelonthouder zijn. Ook als zelfstandig naamwoord. • Knoop (Van de blauwe - zijn, zich van sterken drank onthouden; een blauwe knoop is het teeken der geheel-onthouders, oorspronkelijk Engelsch, maar thans ook hier te lande in gebruik. De leden der afschaffers-vereenigingen drag...

Lees verder
1958
2022-08-14
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BLAUWE KNOOP

(Fr.: idem). Plant in het Drentse district. In vochtig weiland.

Lees verder
1947
2022-08-14
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Blauwe knoop

(Succisa pratensis Mrch.) is de naam van een in Nederland vrij algemeen in vochtige weilanden en in moerassen te vinden plantensoort uit de familie der Dipsacaceeën*. Zij is gemakkelijk te herkennen aan de gaafrandige, langwerpige tot lancetvormige bladeren en de blauwe, halfbolronde bloemhoofdjes.

1933
2022-08-14
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Blauwe knoop

insigne der geheelonthouders. Blauwe Kruis: intern, bond tegen drankmisbruik, 1877 opgericht.

1933
2022-08-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Blauwe knoop

Blauwe knoop - Succisa pratensis (Scabiosa succisa), familie der Kaardachtigen (Dipsaceae), ook duivelsbeet geheeten, groeit op vochtige weilanden. De wortelstok, Radix morsus Diaboli, gold vroeger als een middel tegen waterzucht en veebetoovering.

1916
2022-08-14
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Blauwe knoop

Blauwe knoop - zie SUCCISA.