Wat is de betekenis van Blaricum?

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Blaricum

Blaricum - Eigennaam 1. (toponiem) een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland

2024-04-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Blaricum

is een gemeente in het Gooi, in Noord-Holland, met op 1014 ha (1946): 4460 inw., grotendeels in het dorp Blaricum zelf wonend en voor ongeveer de helft R.K. Langs de voormalige Zuiderzeekust liggen kleigronden, welke als weiland gebruikt worden; verder bestaat de bodem uit een plistocenen stuwwal, met heide, bossen en akkers. De Tafelberg is een ku...

2024-04-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Blaricum

gem. in N.-Holland (Gooi), 2760 inw.;villadorp.

2024-04-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Blaricum

Blaricum - gem. in het Gooi, het Z.O. deel der prov. N. Holl., rijk aan natuurschoon: heide en bosch; opp. 986 ha; omvattend het dorp B. en de villawijk ’t Loo, beter bekend als Crailoo; op 1 Jan. 1933: 3 001 inw., waarvan 46% Kath. (de parochie B. omvat ook de gem. Huizen), 26% Prot. en 28% onkerkelijk. De middelen van bestaan zijn landbouw, veete...

2024-04-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Blaricum

Blaricum (Blaarcom, Blarcum, Blaren), dorp en gem. in de prov. N.-Holland (het Gooi). De gem. heeft een uitgestrektheid van 986 H.A. en een bevolking van ruim 1200 inw. Zij grenst in ’t Oosten aan de Zuiderzee en heeft daar deel aan de zeeklei der Eemlanden in !t laagste deel der Geldersche Vallei, als wei- en hooiland in gebruik. Overigens bestaat...

2024-04-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Blaricum

Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland, in het oosten van het Gooi, 10,19 km2, zandgrond; 6720 inw.; 39,5 % r.k., 14,0 % n.h., 2,0 % geref., 10 % overige en 34,5 % g. kerkg. Blaricum is een villa- en forensendorp.In de bossen van de gemeente liggen verschillende herstellingsoorden. Blaricum heeft een ned. hervormde kerk uit ca.1500 en telt nog een...

2024-04-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Blaricum

Gemeente in Noord-Holland (arrond. Amsterdam, kanton Hilversum) aan de Zuiderzee en overigens omgeven door de gemeenten Huizen en Laren in N.-lloll en Eemnes in Utrecht, ruim 1000 bunders; de bodem bestaat langs de zee uit klei, overigens uit met heidevelden, boschgrond en akkers bedekt diluvisch zand, en is tamelijk heuvelachtig; het hoogste punt...

2024-04-22
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Blaricum

dorp in N.-Holland, 4 uren gaans oostelijk bezuiden Amsterdam; in den spaanschen tijd, en ook van de Franschen in 1672, had B. veel te lijden ; 26 Mrt. 1696 werd het grootendeels vernield door brand.